Skoči na vsebino

EKO INOVACIJE

Eko inovacija je vsaka oblika inovacije, katere rezultat ali cilj je znaten ali viden napredek v smeri trajnostnega razvoja z zmanjšanjem negativnih vplivov na okolje, boljšim odzivanjem na okoljske pritiske ali doseganjem učinkovitejše ali odgovornejše rabe naravnih virov.

 

Shema stopenj eko inovacij

 

Zanimive povezave:

 

Spletne strani Evropske komisije

 

Eko inovacije in eko dizajn v podjetjih v Sloveniji