Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SPODBUJANJE INOVACIJ IN TEHNOLOŠKEGA RAZVOJA

Za vzpostavitev inovativnega gospodarstva so vlaganja v raziskave in tehnološki razvoj eden ključnih dejavnikov za konkurenčno sposobnost podjetij. 

  

Cilj izvajanja ukrepov je povečanje podjetniških vlaganj v raziskave in razvoj, spodbujanje vključevanja slovenskega gospodarstva v mednarodne znanstveno raziskovalno programe,  spodbujanje zaposlovanja oziroma usposabljanje raziskovalcev in razvojnikov v gospodarstvu ter izgradnja inovacijske infrastrukture v podporo nacionalnemu sistemu inovacij. 

 

Ukrepi tehnološkega razvoja - pospeševanje zasebnega vlaganja v raziskave in razvoj - vključujejo povratna in nepovratna sredstva za spodbujanje aktivnosti raziskav in razvoja v podjetjih in davčne olajšave za raziskave in razvoj.

 

Povratna in nepovratna sredstva razpisujejo naslednje institucije:


   

   

  

  

 

Podjetja lahko uveljavljajo tudi davčne olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj. Zakonodaja, ki ureja davčne olajšave:

Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (za podjetja) ter Zakon o dohodnini (za samostojne podjetnike) določata, da lahko zavezanci svojo davčno osnovo zmanjšajo za 100 % znesek lastnih vlaganj v raziskovalno in razvojno dejavnost (RR). Pogoj je sicer, da imajo zavezanci davčno osnovo, vendar pa so možnosti načrtovanja v primeru davčnih olajšav ponavadi boljše kot v primeru subvencij.

 

Pravni red na področju davkov:
http://www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/davki_in_carine/sprejeti_predpisi/

 

 

Mednarodno razvojno sodelovanje - je odličen vir za dostop do najnovejšega znanja in vključevanja v najnaprednejše mreže in konzorcije na področju tehnološkega razvoja.