Skoči na vsebino

SVET ZA SOCIALNO PODJETNIŠTVO

 

Vlada RS je 22. 9. 2011 ustanovila Svet za socialno podjetništvo, ki je pristojen za oblikovanje politike razvoja socialnega podjetništva v Republiki Sloveniji, in sicer v sodelovanju z ministrstvi, vladnimi službami, občinami, socialnimi partnerji in organizacijami civilne družbe.  

 

Na podlagi sklepa vlade, št. 01304-11/2013/3 z dne 6. 6. 2013 Svet za socialno podjetništvo deluje v naslednji sestavi:

 • predstavniki ministrstev:

  • Dejan Levanič, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
  • Marlen Skarlovnik, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
  • Mojca Vendramin, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor
  • Mihaela Bevc, Ministrstvo za pravosodje
  • Jurij Mezek, Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo
  • Martina Bavec, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
  • Simona Poljanšek, Ministrstvo za finance
  • Tomaž Boh, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
  • Sonja Kralj Bervar, Ministrstvo za kulturo
  • Brigita Čokl, Ministrstvo za zdravje
  • Julka Pečnik, Ministrstvo za obrambo
 • predstavnika socialnih podjetij:
  • Jurij Bavdaž, Zadruga Kooperativa Rog z.b.o. - so. p.
  • Nika Galič, BRINJEVKA, socialne storitve, pridelava in predelava hrane d. o. o., so. p.

 • predstavnik socialnih partnerjev:

  • Goran Lukić, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije

 • predstavnica strokovnih institucij:

  • Romana Zidar, Fakulteta za socialno delo, Univerza v Ljubljani.

 

 

 

Seje Sveta za socialno podjetništvo: