Skoči na vsebino

SVET ZA SOCIALNO EKONOMIJO

 

V skladu s 7. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem podjetništvu – ZSocP-A (Uradni list RS, št. 13/18) z dne 28. 2. 2018 je v postopku imenovanja novi Svet za socialno ekonomijo (v nadaljevanju: svet), ki bo sestavljen iz: predstavnikov ministrstev pristojnih za področje gospodarstva, zaposlovanja, kmetijstva, zdravja, okolja, javne uprave, financ, kulture, zunanjih zadev, evropske kohezijske politike, predstavnika kabineta predsednika vlade, predstavnikov sektorja socialne ekonomije (dveh socialnih podjetij, dveh zadrug, enega invalidskega podjetja in enega zaposlitvenega centra), predstavnika reprezentativnih združenj lokalnih skupnosti, dveh predstavnikov socialnih partnerjev in predstavnika stroke s področja socialne ekonomije. Svet je odgovoren za oblikovanje politike razvoja socialne ekonomije, pripravo strateških razvojnih dokumentov s področja ter spremljanje njihovega izvajanja. Z imenovanjem Sveta za socialno ekonomijo se razpusti Svet za socialno podjetništvo, ki ga je Vlada ustanovila 22. 9. 2011, z možnostjo reelekcije članov.