Skoči na vsebino

NEPRIDOBITNA PRAVNA OSEBA

 

V socialno podjetništvo se lahko vključujejo nepridobitne pravne osebe, ki so opredeljene v 2. členu Zakona o socialnem podjetništvu.

 

Socialno podjetje lahko ustanovi:

  • društvo,
  • zavod,
  • ustanova,
  • gospodarska družba,
  • zadruga,
  • evropska zadruga
  • druga pravna oseba zasebnega prava,

ki ni ustanovljena izključno z namenom pridobivanja dobička ter premoženja ne deli, prav tako ne deli ustvarjenega dobička ali presežkov prihodkov nad odhodki oziroma jih deli v omejenem obsegu, v skladu z zakonom.