Skoči na vsebino

KONFERENCA O RAZVOJU SOCIALNE EKONOMIJE

JVE2: RAZVOJ SOCIALNE EKONOMIJE V JUGOVZHODNI EVROPI

JVE2: RAZVOJ SOCIALNE EKONOMIJE V JUGOVZHODNI EVROPI

 

English version

24.–25. april 2017
Kongresni center Brdo, Ljubljana, Slovenija

 

Brošura o zaključkih konference

 

Brochure - Conclusions and impressions from the regional conference

 

Posnetek konference

 

Program
V slovenskem in angleškem jeziku

 

Cilji konference
-    Spodbujanje evropskih vrednot preko partnerstev in socialne ekonomije;
-    Spodbujanje socialne vključenosti in ustvarjanja delovnih mest preko partnerstev in socialne ekonomije;
-    Spodbujanje vzpostavitve regionalnih mrež od spodaj navzgor, v okviru programov razvojnega sodelovanja in IPA v primeru držav kandidatk in evropskih virov financiranja – predvsem kako bolje uporabiti evropske strukturne in investicijske sklade za razvoj socialnega podjetništva in socialne ekonomije kot celote.

Poglavitni namen konference je spodbujanje socialnih podjetij Jugovzhodne Evrope (JVE) sledečih držav: Slovenije, Hrvaške, Grčije, Bosne in Hercegovine, Črne Gore, Srbije, Kosova, Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije, Albanije, Romunije in Bolgarije. Takšno sodelovanje zagotavlja platformo za razvoj socialnih podjetij v Jugovzhodni Evropi, kjer lahko pride do izmenjave tako zasebnih kot javnih izkušenj ter do izmenjave kontaktov in skupne regionalne strategije. Konferenca bo delovala na dveh ravneh, od zgoraj navzdol in od spodaj navzgor. Najprej z ustvarjanjem in razvojem sinergij med državami, lokalnimi organi in akterji socialne ekonomije; nato s spodbujanjem socialnih podjetij, konkretno z ugotavljanjem in predvidevanjem njihovih potreb na ravni političnih odločevalcev. Končni cilj konference je oblikovati srednjeročni načrt spodbujanja ekonomije socialnih podjetij v Jugovzhodni Evropi.

 

Z namenom nadaljevanja aktivnosti konferenc so predstavniki vlad Slovenije, Hrvaške, Srbije, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Kosova, Albanije, Grčije in Luksemburga na konferenci sprejeli Ljubljansko deklaracijo:

»Ugotavljamo, da socialna ekonomija postaja vse bolj prepoznavna tako na ravni Evropske unije kot tudi na mednarodni ravni, vendar pa je njena prepoznavnost še vedno premajhna tako v nekaterih državah članicah Evropske unije kot tudi v državah Jugovzhodne Evrope. Zato Evropski uniji priporočamo večjo zavezo k podpori socialne ekonomije na evropski ravni in na ravni jugovzhodne Evrope. Ugotavljamo tudi, da ukrepi, ki jih je za spodbujanje razvoja podjetij socialne ekonomije v Evropi predstavila Evropska komisija, sledijo priporočilom poročila ekspertne skupine za socialno podjetništvo Evropske komisije »Socialna podjetja in socialna ekonomija gredo naprej«, sprejetega oktobra 2016.
Ugotavljamo, da je termin podjetja socialne ekonomije splošno sprejet za različne oblike organizacij na področju socialne ekonomije. Kljub temu pa še vedno obstajajo razlike pri definiciji sektorja socialne ekonomije. Zato verjamemo, da mora opredelitev socialne ekonomije temeljiti na medsebojnem prepoznavanju in priznavanju različnih vrst in oblik organizacij, ki delujejo kot organizacije socialne ekonomije v različnih državah EU in državah Jugovzhodne Evrope.
Ugotavljamo, da je socialna ekonomija pomembno gonilo gospodarske rasti, če je ustrezno podprta skozi ustrezne programe, projekte in oblike financiranja. Ob tem opozarjamo, da še vedno obstajajo razlike med državami članicami EU in državami Jugovzhodne Evrope. Te izvirajo iz različnih pogojev dostopa do sredstev, ki jih razpisujejo evropske institucije.
Države Jugovzhodne Evrope podpirajo oblikovanje mreže organizacij socialne ekonomije v celotni regiji Jugovzhodne Evrope.

Na srečanju v Ljubljani med 24. in 25. aprilom 2017 smo sprejeli naslednjo deklaracijo:
- Evropska unija in države Jugovzhodne Evrope naj vlagajo v povečanje vidnosti in poznavanja socialne ekonomije in podjetij socialne ekonomije na evropski in mednarodni ravni.
- Ob upoštevanju sklepov Luksemburške deklaracije naj države članice EU in države Jugovzhodne Evrope stremijo k enotnemu razumevanju obsega in pomena socialne ekonomije. Prav tako naj upoštevajo raznolikost glede vrst in oblik podjetij socialne ekonomije ter stopijo na pot medsebojnega prepoznavanja in priznavanja organizacij socialne ekonomije na ravni EU in držav Jugovzhodne Evrope.
- Evropska unija in države Jugovzhodne Evrope morajo sprejeti ustrezne ukrepe za vzpostavitev ekosistema za podjetja socialne ekonomije, ki se soočajo z reševanjem izzivov v zvezi z ravnanjem z migranti.
- Evropska unija bi morala okrepiti podporne instrumente za socialna podjetja in jih uravnotežiti tako za države članice EU kot tudi za države Jugovzhodne Evrope. Dostop do financiranja mora biti poenoten za podjetja socialne ekonomije z namenom doseganja konvergence na ravni držav članic EU in držav Jugovzhodne Evrope.
- Organizacije socialne ekonomije se spodbuja k oblikovanju močne regionalne mreže socialne ekonomije na ravni Jugovzhodne Evrope.
- Države Jugovzhodne Evrope se spodbuja k pridružitvi nadzornemu odboru, ki so ga oblikovale države članice EU in sodelujejo na sejah visokih političnih predstavnikov, pristojnih za socialno ekonomijo.«

 

 

Kontakti

E: jzp@izola.si
T: +386 5 66 00 266
JZP Izola Sončno Nabrežje 4, 6310 Izola, Slovenija

Predsednik programskega odbora
E: tadej.slapnik@gov.si
T: + 386 31 348 930
Tadej Slapnik, Državni sekretar, Gregorčičeva 25, 1000 Ljubljana, Slovenija

 

Prezentacije in življenjepisi sodelujočih predavateljev

24.4. -11.00-12.30 SEE2 Ulla Engelmann
24.4.-11.00-12.30 SEE2 Jaime Vera Calonje
24.4.-12.15-13.15 SEE 2 Denis_Stokkink
24.4.-14.00-15.00 SEE2 Anastasia Andritsou
24.4.-14.00-15.00 SEE2 Jozo Rados
24.4.-15.00-16.00 EIB Instite panel_holding slide and video of EIB
24.4.-15.00-16.30 SEE2_Teia Ciulacu
24.4.-17.00-18.00 SEE2 Chiara Casarella
24.4.-17.00-18.00 SEE2 Deborah Smart
24.4.-17.00-18.00 SEE2 MARCO RATTI
24.4.-17.00-18.00 SEE2 Mika Pyykko
24.4.-17.00-18.00 SEE2 Primoz Sporar
24.4.-17.00-18.00 SEE2 Sibil Svilan
24.4.-18.00-19.00 SEE2 Karel Vanderpoorten
25.4. -9.12-10.30 - SEE2 Victor MESEGUER
25.4.-9.15-10.30 - SEE2 Apostolos Ioakimidis

25.4.-9.15-10.30 SEE2_Jean-Christophe Burkel
25.4.-10.30.-12.00 - Mirjana Sakic- Erste Group Social banking Ljubljana_HEROS
25.4.-10.30-12.00 - Ivana Stancic-SEE2 SMART KOLEKTIV_HEROS
25.4.-10.30-12.00 - SEE2_Ewa Konczal_April 24-25
25.4.-10.30-12.00- Anja Serc_GoodBiz_Brdo1_HEROS
25.4-10.30-12.00 - SEE2_Daniela Dobrovic

25.4.-10.30-12.00 SEE2 Stephen J. Barnett

CV - Alain Coheur
CV - Christoph Birkholz
CV - Denis Avrillionis
CV - Jaime Vera calonje
CV - Jordan Junge
CV - Jozo Rados
CV - Marco Ratti
CV - Mika Pyykko
CV - Nadine Muller
CV - Primoz Sporar
CV - Rodney Schwartz
CV- Anastasia Andritsou
CV- Deborah Smart
CV- Denis Stokkink
CV- Dorotea Daniele
CV- Jean-Christophe Burkel
CV- Pezana Rexha
CV- Zoran Lazic