Skoči na vsebino

STROKOVNE PODLAGE REGIONALNE POLITIKE

Ministrstvo, pristojno za regionalni razvoj skrbi tudi za financiranje raziskav v okviru Ciljnega raziskovalnega programa (CRP) ministrstva, pristojnega za znanost in financiranje drugih pilotnih študij, ki imajo namen zagotavljati strokovne podlage za odločanje pri pripravi, spremljanju in izvajanju regionalne politike. CRP je bil kot nov sistem medresorskega povezovanja pri načrtovanju in izvajanju mrežnih raziskovalno-razvojnih projektov na posameznih področjih javnega interesa oblikovan v letu 2001. Ministrstvo, pristojno za regionalni razvoj aktivno sodeluje s predlogi prednostnih tem in zagotavljanjem sredstev za sofinanciranje raziskovalnih projektov.


https://www.arrs.gov.si/sl/progproj/crp/predstavitev.asp