Skoči na vsebino

SLOVENSKI REGIONALNI DNEVI

Vsako leto ministrstvo, pristojno za regionalni razvoj, z Geografskim inštitutom Antona Melika ZRC SAZU in Slovenskim regionalnim razvojnim skladom, organizira tradicionalne dvodnevne slovenske regionalne dneve, kot ključno stičišče znanj s področja regionalne politike in regionalnega razvoja. Namenjeni so: (i) obravnavi aktualnih tem s področja regionalnega razvoja, (ii) soočenju nosilcev regionalnega razvoja na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, načrtovalcev, izvajalcev, raziskovalcev, evalvatorjev, (iii) spodbujanju razprave o opredelitvi razvojnih priložnosti Slovenije, (iv) predstavitvi vzorčnih primerov regionalnega povezovanja, (v) spodbujanju in promoviranju sodelovanja za izvedbo skupnih regijskih projektov ter s tem postaviti zgled za strokovno delo na področju regionalnega razvoja  in (vi) spodbujanju prenosa dobrih praks med razvojnimi regijami.

 

http://rrs.zrc-sazu.si/