Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PROBLEMSKO OBMOČJE - POKOLPJE

V skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2) je Vlada RS, dne 7.4.2011, sprejela Sklep o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemsko območje z visoko brezposelnostjo Pokolpje (Uradni list RS, št. 26/11), ki je začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS. Območje občin Kočevje, Kostel, Osilnica, Loški Potok, Črnomelj, Metlika in Semič je bilo določeno za problemsko območje z visoko brezposelnostjo, na katerem se v obdobju 2011–2016 izvedejo dodatni začasni ukrepi razvojne podpore:


- ukrep 1: program spodbujanja konkurenčnosti Pokolpja v obdobju od 2011 do 2016;
- ukrep 2: povračilo plačanih prispevkov delodajalca za socialno varnost;
- ukrep 3: davčne olajšave za zaposlovanje in investiranje v Pokolpju;
- ukrep 4: spodbude za trajnostni razvoj podeželja iz Programa razvoja podeželja;
- ukrep 5: garancije s subvencijo obrestne mere za investicijske kredite podjetjem v Pokolpju v okviru  regijske garancijske sheme za JV Slovenijo;
- ukrep 6: prometna infrastruktura v Pokolpju;
- ukrep 7: elektroenergetska infrastruktura v Pokolpju.

 

Na podlagi šestega odstavka 25. člena ZSRR-2 in 10. člena Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike (Uradni list RS, št. 16/13) je Vlada RS, dne 7.4.2011,  sprejela Program spodbujanja konkurenčnosti Pokolpja v obdobju 2011–2016. Program se osredotoča na subvencije podjetjem za naložbe in usposabljanje, institucionalno krepitev regije ter pomoč pri pripravi ključnih regijskih projektov na problemskem območju, ki zadevajo gospodarstvo in človeške vire. Cilji programa bodo dosežen s sledečimi instrumenti:

 

- Javni razpisi za spodbujanje začetnih investicij podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel;
- Vzpostavitev mreže podjetniških inkubatorjev;
- Ustvarjanje novih delovnih mest v okviru institucionalne mreže storitev za starostnike;
- Promocija in podpora pri pripravi in izvajanju regijskih projektov v Pokolpju.

 

S programom se želi vplivati predvsem na ustvarjanje novih delovnih mest in spodbujanje konkurenčnosti gospodarstva. Cilj programa do leta 2016 je ohranitev delovnih mest v obstoječih podjetjih, povečanje zaposlenosti in znižanje stopnje registrirane brezposelnosti.

 

Spremenjen Program spodbujanja konkurenčnosti Pokolpja v obdobju 2011-2020

 

5. letno poročilo o izvajanju Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore Pokolpju v obdobju 2011 - 2016

 

6. letno poročilo o izvajanju Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore Pokolpju v obdobju 2011 - 2020

 

7. letno poročilo o izvajanju Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore Pokolpju v obdobju 2011 - 2020, objavljeno dne 14. 3. 2019