Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PROBLEMSKO OBMOČJE - MARIBOR S ŠIRŠO OKOLICO

V skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2) je Vlada RS, dne 20.6.2015, sprejela Sklep o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemsko območje z visoko brezposelnostjo Maribor s širšo okolico, št. 00726-16/2013 (Uradni list RS, št. 53/13, 21.6.2013), ki je začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS oz. 22.6.2013. Območje občin Kungota, Hoče - Slivnica, MO Maribor, Pesnica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše in Selnica ob Dravi je bilo določeno za problemsko območje z visoko brezposelnostjo, na katerem se v obdobju 2013–2018 izvedejo dodatni začasni ukrepi razvojne podpore. Eden izmed ukrepov razvojne podpore je Program spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico v obdobju 2013-2018, ki ga je s sklepom št. 30200-1/2013/4 Vlada RS sprejela dne 10.10.2013.

 

Vlada Republike Slovenije je dne 19.05.2016, št. 00726-14/2016/5 sprejela Sklep o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemska območja z visoko brezposelnostjo (Uradni list RS, št. 36/16). Z dnem uveljavitve Sklepa o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemska območja z visoko brezposelnostjo (Uradni list RS, št. 36/16) je prenehal veljati Sklep o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemsko območje z visoko brezposelnostjo Maribor s širšo okolico (Uradni list RS, št. 53/13). Dne 23. 06. 2016 je bil sprejet sklep Vlade RS št. 30301-3/2016/3 o Spremembah Programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico v obdobju 2013–2018.

 

Nadalje je Vlada Republike Slovenije dne 13.10.2016 sprejela Sklep št. 00726-21/2016 o spremembah in dopolnitvi Sklepa o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemska območja z visoko brezposelnostjo (Uradni list RS, št. 64/16) in sočasno dne 13.10.2016  sklep št. 30301-3/2016/10 o spremembah Programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico v obdobju 2013–2018.

 

S programom spodbujanja konkurenčnosti se želi vplivati predvsem na ohranitev delovnih mest, ustvarjanje novih delovnih mest in spodbujanje konkurenčnosti gospodarstva. Cilj programa do leta 2018 je ohranitev delovnih mest v obstoječih podjetjih, povečanje zaposlenosti in znižanje stopnje registrirane brezposelnosti na povprečje Podravske regije.

 

Program spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico v obdobju 2013-2018  - neuradno prečiščeno besedilo

 

4. letno poročilo o izvajanju ukrepov razvojne podpore v problemskem območju z visoko brezposelnostjo Maribor s širšo okolico in Programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico v obdobju 2013-2018.

 

Objavljeno dne 07. 6.2019