Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PROBLEMSKA OBMOČJA Z VISOKO BREZPOSELNOSTJO

ZSRR-2 in Uredba o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike določata pogoje ter postopek financiranja na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo. To so območja na katerih so se zaradi notranjih strukturnih problemov ali zunanjih vplivov gospodarske razmere tako poslabšale, da je stopnja registrirane brezposelnosti dosegla kritično mejo 17 %. To se je zgodilo na naslednjih območjih:


– Pokolpje,
– Maribor s širšo okolico in
– Območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje.


Tem območjem je Vlada RS s sklepi določila status problemskega območja z visoko brezposelnostjo.
ZSRR-2 določa, da so problemska območja z visoko brezposelnostjo prednostna območja razvojnih politik. Proračunski uporabniki pri pripravi programov in v razpisnih merilih javnih razpisov, ki se izvajajo na območju cele države, upoštevajo ta območja ter namenijo del finančnih sredstev za vlagatelje iz teh območij ali na javnih razpisih določijo projektom iz teh območij dodatne točke pri izboru.


Poleg tega Vlada RS ob teritorialni  določitvi takšnega območja (na ravni občin) sprejme dodatne začasne ukrepe razvojne podpore.  Kot problemsko, se praviloma določi območje, na katerem je že organizirano območno razvojno partnerstvo ali druga oblika teritorialne organiziranosti razvojnih partnerjev. Ukrepi razvojne podpore so v pristojnosti različnih ministrstev in usmerjeni k istemu cilju– izboljšanju kritičnih razmer na območju.


Za problemska območja z visoko brezposelnostjo se, skladno z ZSRR-2, sprejme program spodbujanja konkurenčnosti, ki je namenjen podjetjem in brezposelnim osebam na takšnem območju. Programi spodbujanja konkurenčnosti se izvajajo za območje Pomurske regije (2010–2015), Maribor s širšo okolico (2013–2018), Pokolpje (2011–2017) ter za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje (2013–2018).