Skoči na vsebino

PREDNOSTNA OBMOČJA REGIONALNE POLITIKE

V ZSRR-2 so opredeljena naslednja prednostna območja regionalne politike:


- Obmejna problemska območja (24. člen)
- Problemska območja z visoko brezposelnostjo (25. člen)
- Območja kjer živita madžarska in italijanska narodna skupnost (14. člen)
- Območja kjer živi romska etnična skupnost (14. člen)


Poleg tega je bil za območje Pomurske regije in za območje Upravne enote Ormož sprejet poseben razvojni zakon – Pomurski zakon (Zakon o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2015; Uradni list RS, št. 87/09).