Skoči na vsebino

DOKUMENTI IN PUBLIKACIJE

Dokumenti

DOKUMENTI v veljavi:

- 1. sprememba programa POMURJE 2015 (20. 5. 2010)
2. sprememba programa POMURJE 2015 (17. 2. 2011)

-  3. sprememba programa POMURJE 2015 (22. 12. 2011)

 4. sprememba programa POMURJE 2015 (29. 3. 2012)

-  Čistopis programa POMURJE 2015 (april 2012)

-  Čistopis programa POMURJE 2010-2015 (marec 2013)

- Čistopis programa POMURJE 2010-2015 (april 2014)

-      Spremenjeni program POMURJE 2010-2017 (julij 2016)

-      Spremenjeni program POMURJE 2010- 2019(september 2017)

Poročila o izvajanju Zakona

LETNA POROČILA

 

 1. LETNO POROČILO O IZVAJANJU UKREPOV ZAKONA O RAZVOJNI PODPORI POMURSKI REGIJI V OBDOBJU 2010-2015

 

 2. LETNO POROČILO O IZVAJANJU UKREPOV ZAKONA O RAZVOJNI PODPORI POMURSKI REGIJI V OBDOBJU 2010-2015

 3. LETNO POROČILO O IZVAJANJU UKREPOV ZAKONA O RAZVOJNI PODPORI POMURSKI REGIJI V OBDOBJU 2010-2015

  4. LETNO POROČILO O IZVAJANJU UKREPOV ZAKONA O RAZVOJNI PODPORI POMURSKI REGIJI V OBDOBJU 2010-2015

  5. LETNO POROČILO O IZVAJANJU UKREPOV ZAKONA O RAZVOJNI PODPORI POMURSKI REGIJI V OBDOBJU 2010-2015

 6. LETNO POROČILO O IZVAJNAJU UKREPOV ZAKONA O RAZVOJNI PODPORI POMURSKI REGIJI V OBDOBJU 2010 - 2015

7. LETNO POROČILO O IZVAJANJU UKREPOV ZAKONA O RAZVOJNI PODPORI POMURSKI REGIJI V OBDOBJU 2010-2019

 

      . PRILOGA k 7. LETNEMU POROČILU

 

8. LETNO POROČILO O IZVAJANJU UKREPOV ZAKONA O RAZVOJNI PODPORI POMURSKI REGIJI V OBDOBJU 2010-2019na povezavi v pdf obliki. Sprememba objavljena dne 13. 3.2019.

 

 

      • PRILOGA k 8. letnemu poročilu, na povezavi v word obliki. Objavljeno dne 10. 1.2019

 

 

 

 

VMESNA POROČILA

 

 1. VMESNO POROČILO o izvajanju ukrepov Zakona o razvojni podpori pomurski regiji v obdobju 2010-2015

 2. VMESNO POROČILO o izvajanju ukrepov Zakona o razvojni podpori pomurski regiji v obdobju 2010-2015

 3. VMESNO POROČILO o izvajanju ukrepov Zakona o razvojni podpori pomurski regiji v obdobju 2010-2015

 5. in 6. VMESNO POROČILO o izvajanju ukrepov Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji  s prilogami

OSTALA POROČILA

 

 Poročilo o izvajanju projektov v okviru prvega in drugega javnega razpisa za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju izvajanja Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2015 v letu 2010

 

 Končno poročilo vmesnega vrednotenja Programa spodbujanje konkurenčnosti Pomurske regije v obdobju 2010-2015 (Februar 2014)