Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

CILJI REGIONALNE POLITIKE

Skladno z ZSRR-2 so vizija regionalnega razvoja dinamične in ustvarjalne regije z lastno identiteto (prepoznavne, specializirane) in učinkovito upravljane ter sposobne zaznavati in izkoriščati globalne razvojne priložnosti. Njihov razvoj bo temeljil na ekonomski učinkovitosti, socialni pravičnosti in okoljski odgovornosti.


Splošni cilji spodbujanja skladnega regionalnega razvoja:


– povečanje gospodarskega, okoljskega in družbenega kapitala v razvojnih regijah ter povečanje njegove učinkovitosti v smislu konkurenčnosti gospodarstva, kakovosti življenja in trajnostne rabe naravnih virov,
– odprava strukturnih težav problemskih območij in zmanjševanje njihovega razvojnega zaostanka,
– uresničevanje in krepitev razvojnih potencialov slovenskih regij z mednarodnim teritorialnim sodelovanjem.

 

Kazalniki merjenja splošnih ciljev so:


– Sprememba v indeksu razvojne ogroženosti (IRO).
– Stopnja brezposelnosti in BDP/prebivalca in po regijah v indeksu ravni, EU–27 = 100
– Stopnja brezposelnosti in BDP/prebivalca v evrih za slovenske regije v primerjavi s sosednjimi regijami teritorialne ravni NUTS-3


Pri trajnostni regionalni politiki ne gre le za vlaganja v finančni in fizični kapital regij v gospodarskem smislu, ampak tudi za vlaganja v okoljski in družbeni kapital regij. Slednji vključuje kategorije človeškega kapitala, socialnega kapitala in kulturnega kapitala. Tudi pri konkurenčnosti regij ne gre le za gospodarsko konkurenčnost na globalnem trgu ampak tudi za učinkovitost v smislu kakovosti življenja in trajnostne rabe naravnih virov.


Pri zasledovanju ciljev upoštevamo načela regionalne politike na katerih temelji tudi zakonodaja s področja regionalnega razvoja.