Skoči na vsebino

REGIONALNI RAZVOJ

Ključna področja direktorata za regionalni razvoj so:

  • načrtovanje regionalnega razvoja,
  • izvajanje nacionalnih programov,
  • izvajanje EU programov,
  • socialno podjetništvo.

 

Usmerjamo delo Javnega sklada RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja (skrajšano ime: Slovenski regionalno razvojni sklad).

 

Usklajujemo delovanje institucij regionalnega razvoja na ravni razvojnih regij.

Vodimo evidenco regionalnih razvojnih agencij.

Vodimo evidencosocialnih podjetij.

 

 

 

V Direktoratu za regionalni razvoj (DRR) znotraj Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (gp.mgrt(at)gov.si), Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana delujemo:


– Generalni direktor Marko Drofenik (T: 400 34 42; marko.drofenik(at)gov.si),
Sektor za načrtovanje regionalnega razvoja, ki ga vodi dr. Robert Drobnič (T: 400 34 41; robert.drobnic(at)gov.si),
Sektor za izvajanje nacionalnih programov, ki ga vodi Rudolf Rome, (T: 400 34 54; rudolf.rome(at)gov.si),
Sektor za izvajanje EU programov, ki ga vodi mag. Grega Kordež (T: 400 34 61; grega.kordez(at)gov.si) in
Sektor za socialno podjetništvo.