Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

UČNI IZDELOVALNI LABORATORIJI (UIL)

oprema in znanje, ki so na voljo podjetnikom in ustvarjalcem.

 


MGRT na podlagi Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 (OP EKP) pripravlja in izvaja tudi javne razpise oz. sofinanciranje operacij za vzpostavitev oz. delovanje učnih izdelovalnih laboratorijev.


Učni izdelovalni laboratoriji (UIL) so prostori manjšega obsega, namenjeni tehnični in digitalni izdelavi izdelkov in storitev. Opremljeni so s paleto prilagodljivih, računalniško vodenih orodij za obdelavo različnih materialov s ciljem izdelave "skoraj vsega", kar je mogoče prilagoditi specifičnim (lokalnim, osebnim) potrebam in ni izvedljivo ali ekonomično uporabno za množično proizvodnjo.


Namen ustanovitve in delovanja UIL je naslednji:
- vzpostavitev ustrezne infrastrukture za uvajanje energetsko učinkovitih rešitev in rešitev  učinkovite rabe virov za potrebe MSP in potencialnih podjetnikov (tako fizične infrastrukture kot tudi infrastrukture za prenos znanj, usposabljanja, mentorstva in svetovanja);
- podjetjem in skupnosti omogočiti dostop do znanj s področja tehničnega in digitalnega izdelovanja kot tudi do prostorov in orodij UIL, s hkratno krepitvijo skupnostnega načina delovanja za notranjo rast UIL in možnostjo vključevanja v globalne mreže izdelovalnih laboratorijev.

 

UIL so torej namenjeni podpori podjetjem in potencialnim podjetnikom preko:
- prenosa znanja,
- pospeševanja uvajanja digitalne in tehnične izdelave izdelkov ali storitev UIL, ki jih bodo UIL zagotavljali preko opreme za tehnično in digitalno izdelavo,
- širjenja rezultatov raziskav in dobrih praks, ki prinašajo energetsko učinkovite rešitve in rešitve z vidika učinkovitosti virov za podjetja in skupnost,
- usposabljanja, mentoriranja in svetovanja.

 

V okviru sofinanciranja operacij so UIL upravičeni do sofinanciranja:
- nakupa tehnološke opreme za tehnično in digitalno izdelavo izdelkov z namenom  pospeševanja razvoja podjetij in izdelave bolj »zelenih« izdelkov preko izboljšanja  energetske in snovne učinkovitosti;
- izvajanja usposabljanj za uporabo tehnološke opreme ter izvajanje mentorstva in  svetovanj, z namenom krepitve veščin, znanj in kompetenc na področju tehnične in digitalne izdelave izdelkov in izvajanja storitev, ki imajo lahko pozitiven vpliv na  energetsko učinkovitost in učinkovitost virov v podjetjih in skupnosti;
- inkubiranja podjetniških aktivnosti z namenom povečanja podjetniške dejavnosti;
- prenosa znanj na podjetja in skupnost z namenom večanja produktivnosti v podjetjih in krepitve konkurenčnosti gospodarstva.


Cilj javnega razpisa z vidika OP EKP je prispevek k specifičnemu cilju »Povečanje dodane vrednosti MSP« prednostne naložbe »Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«.

 

UIL zagotavljajo odprt dostop do sodobnih sredstev in znanja, s čemer zagotavljajo spodbude za lokalno podjetništvo.


Oblikovan je seznam (kateri se sprotno posodablja) opreme in znanj, ki so razpoložljiva pri UIL (vključenih v FabLab mrežo), ki je javno dostopen na naslednji povezavi: http://fablab.si/viri/.