Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

AKT EU ZA MALA PODJETJA (SMALL BUSINESS ACT)

MSP: 99,8 odstotka vseh podjetij v EU in v Sloveniji


V EU MSP predstavljajo 99,8 odstotka vseh podjetij in zaposlujejo 66,9 odstotkov vseh zaposlenih v EU.

 

 

 

Letna poročila o stanju evropskih MSP.

 

 

V Sloveniji je v letu 2014 delovalo 127.200 podjetij, od tega je bilo mikro podjetij 129.453 (94,7 % vseh podjetij), malih 5.452 (4,3 %), srednjih 1.077 (0,8 %) in velikih 218 podjetij (0,2 %). Mikro, malih in srednje velikih podjetij je bilo 126.982 oziroma kar 99,8 % vseh podjetij v Sloveniji.


Akt za mala podjetja


Zaradi izrednega pomena MSP ter z namenom celovitega izkoriščanja potenciala evropskih MSP je Evropska komisija junija 2008 predstavila Akt za mala podjetja za Evropo, s katerim je bil vzpostavljen celovit okvir politike za mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP) v EU.

Namen akta je »izboljšati splošni pristop politike do podjetništva, da se načelo »najprej pomisli na male« nepreklicno umesti v oblikovanje politike, od priprave zakonodaje do opravljanja javnih storitev, in spodbuditi rast MSP, tako, da jim pomaga pri reševanju preostalih težav, ki zavirajo njihov razvoj«.


Akt za mala podjetja vsebuje 10 načel, ki vsebujejo konkretne usmeritve Evropski komisiji in državam članicam EU za izvajanje politik, in sklop novih zakonodajnih predlogov, ki jih vodi načelo »najprej pomisli na male«.

 

Spletna stran Evropske komisije o Aktu za mala podjetja

 

 

pregledu izvajanja Akta za mala podjetja za Evropo, ki je bil pripravljen februarja 2011, Evropska komisija ugotavlja, da:


- je bil storjen velik korak naprej pri izboljšavah poslovnega okolja, kjer so bile sprejete vse predvidene zakonodajne pobude iz akta, razen uredbe, ki določa statut evropske zasebne družbe,
- je vloga EU pri dostopu do financiranja vse večja. Do leta 2013 naj bi finančne instrumente v okvirnem programu za konkurenčnost in inovativnost izkoristilo več kot 300.000 MSP;
- se izboljšuje dostop do trga, zlasti pri javnih naročilih,
- se podjetništvo uveljavlja v novi inovacijski politiki, pa tudi z izvajanjem programov, kot so: »Evropski teden MSP«»Erasmus za mlade podjetnike«, »Evropska mreža ambasadork ženskega podjetništva«.

 

 

 

Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo smo že v letu 2009 pripravili pregled izvajanja desetih načel Akta za mala podjetja in ugotovili, da izmed 51 ukrepov, ki jih je Evropska komisija prepoznala kot ukrepe v pristojnosti posameznih držav, v Sloveniji zadovoljivo izvajamo 30 ukrepov, 11 ukrepov izvajamo delno, 10 ukrepov pa še ne izvajamo.


Akcijski načrt za izvajanje Akta za mala podjetja v obdobju 2010-2011


Vlada Republike Slovenije se je tako na Akt za mala podjetja med prvimi državami članicami EU odzvala dne 6. 5. 2010 s sprejemom Akcijskega načrta za izvajanje Akta za mala podjetja v Sloveniji v obdobju 2010-2011.

 

 
Vmesno poročilo o uresničevanju Akcijskega načrta za izvajanje Akta za mala podjetja v Sloveniji v 2010 je Vlada RS sprejela 3. 2. 2011.

 

Vmesno poročilo o uresničevanju Akcijskega načrta za izvajanje Akta za mala podjetja v Sloveniji v 2011 je Vlada RS sprejela 26. 4 2012.


Dne 26. 4. 2012 je Vlada RS sprejela Akcijski načrt za izvajanje Akta za mala podjetja v Sloveniji 2012-2013.

 

 

 

Vmesno poročilo o uresničevanju Akcijskega načrta za izvajanje Akta za mala podjetja v Sloveniji v 2012 je Vlada RS sprejela 14.5.2013.

 

 

Od leta 2013 dalje je izvajanje Akta za mala podjetjav Sloveniji vključeno v Enotno zbirko ukrepov.