Skoči na vsebino

PODJETNIŠTVO

 

 Ključna vsebinska področja:

 

- Spodbujanje podjetništva in podjetništvu prijaznega okolja

 

 

- Upravljanje, reševanje in prestrukturiranje podjetij  

 

Obdobje 2014 - 2020

 

Podlago za delo direktorata v tem obdobju predstavljajo: 

Slovenska industrijska politika 2014-2020,

Program izvajanja finančnih spodbud MGRT 2015-2020,

Operativni program za izvajanje kohezijske politike v obdobju 2014-2020 ter

S4 - Slovenska strategija pametne specializacije 2014-2020.

 

Posamezne ukrepe poleg ministrstva izvajajo:

 

SPIRIT Slovenija, javna agencija 

 

       

 

ter

 

  

 

Slovenski podjetniški sklad in SID banka

 

 

Kontaktni podatki:

  

Direktorat za podjetništvo, konkurenčnost in tehnologijo

 

Dr. Sabina Koleša, generalna direktorica

 

Ljubljana: Kotnikova 5, 1000 Ljubljana

Maribor: Trubarjeva 11, 2000 Maribor

 

T: 01/400 35 23

E: gp.mgrt(at)gov.si

 

Sektorji direktorata:

- Sektor za industrijo in tehnologijo

- Sektor za podjetništvo

- Sektor za razvojna sredstva 

 

Povezava na strani Evropske komisije o podjetništvu in industriji

 

Koristne povezave s področja spodbujanja podjetništva

 

Akt EU za mala podjetja