Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

TRGOVINSKA POLITIKA EU

Trgovina sodi med najpomembnejše gonilo gospodarske rasti in ustvarjanja delovnih mest. Ocenjeno je, da naj bi bilo v srednje- in dolgoročnem obdobju 90 odstotkov globalne rasti ustvarjene zunaj EU.

 

Skupna trgovinska politika EU vis-a-vis tretjih držav sodi med tiste politike, kjer je pristojnost držav članic EU prenesena na EU raven, je torej izključna pristojnost Unije.  Pravna podlaga skupne trgovinske politike je 207. člen Pogodbe o delovanju EU. Odločitve se sprejemajo v okviru evropskih institucij: Evropska komisija predlaga zakonodajo, ki se sprejema v postopku soodločanja Sveta EU in Evropskega parlamenta. Sprejeti predpisi na področju skupne trgovinske politike se objavijo v Uradnem listu EU, so v celoti zavezujoči in se neposredno uporabljajo v državah članicah.
 
Sektor za internacionalizacijo sodeluje v postopku sprejemanja odločitev  v različnih delovnih telesih Sveta EU, med katerimi je najpomembnejši Odbor za trgovinsko politiko. Sodeluje tudi v številnih pripravljalnih odborih Evropske komisije. Na ta način predstavlja vez med gospodarstvom in Evropskimi institucijami.
 
Cilj na področju trgovinske politike je učinkovito so-oblikovati trgovinsko politiko EU, ki bo pozitivno prispevala k mednarodni konkurenčnosti podjetij, k ustvarjanju pogojev za odprto in pravično trgovino ter prispevala k zagotavljanju trajnostne rasti.

 

Sektor za internacionalizacijo sodeluje v procesu uresničevanja agende na področju trgovinske politike EU, ki zajema:

 

• Multilateralno agendo – aktivnosti EU v okviru Svetovne trgovinske organizacije (WTO – World Trade Organization);

 

• Bilateralno agendo – pogajanja o sklenitvi bilateralnih sporazumov o prosti trgovini;

 

• Horizontalne ukrepe in aktivnosti v okviru trgovinske politike EU (med drugimi):

     -   Avtonomne tarifne opustitve ali kvote – ukinitev carinskih dajatev pri uvozu surovin, polizdekov ter sestavnih delov po poreklu iz držav zunaj EU;

     -   Splošni sistem preferencialov (GSP – General System of Preferences) -   popolno ali delno oprostitev plačila carinskih dajatev pri uvozu izdelkov po poreklu iz držav v razvoju v EU;

     -   Ukrepi trgovinske zaščite – protidampinški, protisubvencijski oz. izravnalni ukrepi in zaščitni ukrepi;

     -   Aktivnosti na področju reševanja trgovinskih ovir pri dostopu na trge zunaj EU;

     -   Zavarovanje in financiranje mednarodnih gospodarskih poslov - izvozni krediti.

 

Več informacij o ukrepih in aktivnosti v okviru trgovinske politike je dosegljivih na spletni strani Evropske komisije – Generalnega direktorata za trgovino.

 

Vodič za EU izvoznike: 


 


Market Access Database


Na spletnem portalu EU deluje Podatkovna zbirka o dostopu na trge, v okviru katere lahko podjetja dobijo brezplačne informacije o veljavnih carinskih stopnjah in postopkih pri izvozu blaga na trge preko 90-ih držav. Na voljo so tudi informacije o trgovinskih ovirah, s katerimi se utegnejo podjetja srečati na izbranem trgu, ter pritožbeni register (Complaint Register), preko katerega lahko podjetja oziroma interesna združenja Evropski komisiji neposredno sporočajo trgovinske ovire oziroma težave, s katerimi se spopadajo pri poslovanju s tretjo državo. Podatkovna zbirka – navodilo za uporabo.


POZIV PODJETJEM IN ZAINTERESIRANI JAVNOSTI
 
Podjetja oziroma zainteresirano javnost vabimo, da se z vprašanji v zvezi s posameznimi ukrepi trgovinske politike, pobudo ali prošnjo za pomoč obrnejo na Direktorat za turizem in internacionalizacijo, Sektor za internacionalizacijo preko elektronskega naslova:  trade.mg(at)gov.si