Skoči na vsebino

SODELOVANJE Z OECD

OECD združuje 34 gospodarsko najrazvitejših držav na svetu, ki oblikujejo svetovne standarde in načela v gospodarskih in razvojnih politikah. Poslanstvo OECD je širjenje politik za višjo gospodarsko rast, zaposlenost in naraščajoč življenjski standard, pospeševanje svetovne trgovine ter razvoj gospodarstev v državah nečlanicah.


Slovenija je članica OECD od 21. julija 2010. Obveznosti iz članstva RS v OECD določa Zakon o ratifikaciji Sporazuma o pogojih pristopa RS h Konvenciji o OECD. Slovenija v OECD sodeluje  pri oblikovanju visokih standardov in načel na različnih področjih, ter izmenjavi izkušenj in dobrih praks, vključena pa je tudi v statistične baze podatkov in strokovne publikacije OECD.


Aktivnosti Sektorja za internacionalizacijo so usmerjene v aktivno sodelovanje v delovnih telesih OECD:

Uporabne povezave: