Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SODELOVANJE Z NATO - PROMOCIJA RAZPISOV

Nato svojim članicam ponuja zelo obsežen institucionalni okvir za vključevanje posameznih nacionalnih gospodarstev v izvajanje projektov znanosti in tehnologije ter proizvodne in uporabniške logistike. Iz sredstev Natovega skupnega proračuna se zagotavljajo dobave blaga, storitev in gradnje za:

  • oskrbo in delovanje Natovih poveljstev in sedeža Nata (gradnja in oprema objektov, delovanje in posodabljanje infrastrukture, nabava in vzdrževanje vozil, izvajanje razvojnih in raziskovalnih projektov, servisnih, logističnih in drugih storitev), zagotavljanje zmogljivosti za Natove operacije in misije v tujini,
  • investicije v infrastrukturne projekte, ki jih potrebuje zavezništvo kot celota in segajo preko nacionalnih potreb posameznih članic (letališča, ceste, železnice, pomoli, premestljiva oprema za poveljevanje, komunikacijska in energetska mreža ipd.).

Dobave se zagotavljajo preko mednarodnih javnih razpisov Natovih poveljstev in sedeža Nata ter v okviru projektov Natovega programa varnostnih investicij (NSIP). Postopki so standardizirani in določeni s pravilnikom dok.št. AC/4-D/2261, ki ga je v letu 1996 sprejel Natov odbor za infrastrukturo in v letu 2007 dopolnil z dok.št. AC/4-D(2007)0003.
 
Večinoma gre za dobave civilnega gospodarskega značaja, vendar za oskrbo oboroženih sil. Ker gre za dobave na obrambnem področju, razpisi niso povsem javnega značaja. Nato razpisov se ne objavlja v sredstvih javnega obveščanja, ampak se jih distribuira preko pristojnih organov držav članic Nata, ki z njimi seznanjajo podjetja in na zahtevo zainteresiranih podjetij izstavljajo potrdila o primernosti podjetij za sodelovanje na razpisih zveze Nato ter za vpis v registre dobaviteljev Natovih agencij.
 
Z Uredbo o potrjevanju primernosti za sodelovanje na razpisih zveze Nato (UL RS št. 102/09 z dne 11.12.2009) je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo pridobilo pravno podlago in pristojnost za promocijo Nato razpisov. Ministrstvo zbira in vodi evidenco o Nato razpisih in najavah razpisov s ciljem informirati in zainteresirati slovenska podjetja za poslovne priložnosti na področju Nata.
 
Na spletni strani Izvozno okno/Poslovne priložnosti/ Nato razpisi ministrstvo objavlja:

  • podatke o najavah razpisov in z njimi seznanja podjetja, ki bi lahko sodelovala na teh razpisih ter jim na njihovo zahtevo posreduje razpoložljive najave razpisov,
  • povezavo do najav razpisov na spletnih straneh sedeža zveze Nato ter Natovih agencij NSPA in NCI Agency ter
  • informacije o postopku izdaje potrdil o primernosti za sodelovanje na razpisih in potrdil o primernosti za vpise v register dobaviteljev Natovih agencij.

Na podlagi sprejete Uredbe o potrjevanju primernosti za sodelovanje na razpisih zveze Nato izdaja Medresorska komisija za Nato razpise, s sedežem na Ministrstvu za obrambo, potrdila o primernosti podjetij za sodelovanje na razpisih (Declaration of Eligibility) in potrdila o primernosti za vpise v register dobaviteljev Natovih agencij.
 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo pri izvajanju promocije Nato razpisov upošteva predpise, ki v Natu in v Republiki Sloveniji urejajo varstvo tajnih podatkov.
 
Z namenom, da bi povečali možnost pridobitve poslovnih priložnosti, svetujemo podjetjem, da se vpišejo v register dobaviteljev posameznih Nato agencij (NSPA, NCI Agency), ki izvajajo mednarodne javne razpise, in pridobijo podatke o najavah razpisov oziroma razpisih neposredno. Ugodnosti, ki jih podjetje pridobi z vpisom v register, so zlasti pri obveščanju, saj agencija podjetje iz svojega registra neposredno obvešča o razpisih in najavah razpisov, ki jih izvaja.