Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

OMEJEVALNI UKREPI ZA BLAGO Z DVOJNO RABO

 

Zakon o omejevalnih ukrepih, ki jih Republika Slovenija uvede ali izvaja skladno s pravnimi akti in odločitvami, sprejetimi v okviru mednarodnih organizacij (Uradni list RS, št. 127/06) na celovit način ureja v Republiki Sloveniji področje izvajanja omejevalnih ukrepov, ki jih sprejemajo OZN,  Evropska unija ali druge mednarodne organizacije.

 

Vlada Republike Slovenije sprejema na podlagi prej omenjenega zakona z uredbami omejevalne ukrepe, ki so povezani z obveznostmi Republike Slovenije in izhajajo iz njenega članstva v mednarodnih organizacijah. Ministrstvo za zunanje zadeve (MZZ) je nosilni organ za izvajanje omejevalnih ukrepov in vodi tudi Stalno koordinacijsko skupino za omejevalne ukrepe, v kateri sodelujejo poleg MZZ še Ministrstvo za finance, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Ministrstvo za obrambo, Ministrstvo za pravosodje, Ministrstvo za zdravje, Urad RS za kemikalije, Banka Slovenije, Carinska Uprava RS, Slovenska obveščevalno-varnostna agencija, Urad RS za preprečevanje pranja denarja ter Uprava RS za jedrsko varnost.
MZZ nudi in posodablja spletno stran, kjer so navedeni omejevalni ukrepi po državah in subjektih.
 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) sodeluje pri izvajanju sankcij ZN, EU in nacionalnih uredb, ker včasih posegajo na področje prostega pretoka blaga in svobodne konkurence v mednarodni menjavi, saj je ena od poglavitnih nalog ministrstva, da ščiti interese gospodarstva ter skrbi za čim bolj nemoteno gospodarsko menjavo. Omejevalni ukrepi namreč lahko prepovedo izvoz ali dobavo blaga in storitev kateremu koli posamezniku ali pravni osebi v državi. Za nekatere države pod omejevalnimi ukrepi pa je MGRT pristojno tudi za izdajo dovoljenj, vezanih na določeno blago, glede na njegovo uporabo (npr. Iran, LR Koreja...), kadar se to blago nanaša na blago z dvojno rabo v širšem smislu definicije.
 
Omejevalni ukrepi, kjer ima pristojnost izvajanja tudi MGRT:

 

Estonija je v okviru predsedovanja Svetu EU pripravila karto EU sankcij– spletno okolje, kjer se nahajajo najnovejše informacije o sankcijah, ki se izvajajo v EU.