Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NADZOR TRGOVINE Z BLAGOM, KI BI SE LAHKO UPORABILO ZA MUČENJE

Ureditev na ravni EU

 

Slovenija je kot članica EU zavezana k upoštevanju in izvajanju zakonodaje Evropske Unije, ki z Uredbo Sveta (ES) št. 1236/2005 o trgovini z določenim blagom, ki bi se lahko uporabilo za izvršitev smrtne kazni, mučenje ali drugo okrutno, nečloveško in poniževalno ravnanje ali kaznovanje  in z nedavno posodobitvijo te uredbe z  Uredbo (EU) 2016/2134 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. novembra 2016 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1236/2005 o trgovini z določenim blagom, ki bi se lahko uporabilo za izvršitev smrtne kazni, mučenje ali drugo okrutno, nečloveško ali ponižujoče ravnanje določa pravila za urejanje trgovine s tretjimi državami s takim blagom.  

 

Prenovljena uredba (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1236/2005/ES) določa prepoved uvoza in izvoza ter prepoved zagotavljanja tehnične pomoči za blago, ki je praktično uporabno zgolj za izvrševanje smrtne kazni ali za mučenje in drugo okrutno, nečloveško ali poniževalno ravnanje ali kaznovanje in je našteto v seznamu blaga v Prilogi II. Izjema velja le za blago, ki bo zaradi svojega zgodovinskega pomena uporabljeno izključno za namene javne razstave v muzeju. Nova sprememba je dodala tudi nadzor glede posredniških storitev, tranzita, usposabljanja, trgovskih sejmov in oglaševanja.  Uredba 1236/2005/ES določa tudi način izvajanja nadzora nad izvozom blaga v Prilogah III in IIIa, ki se lahko uporablja tudi za druge, zakonite namene ter dodaja tudi izvajanje nadzora glede posredniških storitev, tehnične pomoči in tranzita za tako blago.  Uredba uvaja možnost izdaje individualnih in globalnih dovoljenj ter uveljavlja tudi Splošno izvozno dovoljenje Unije za blago iz Priloge IIIa v določene namembne države.

 

Z uredbo 1236/2005/ES je ustanovljena tudi koordinacijska delovna skupina pri Evropski komisiji sestavljena iz predstavnikov držav članic. Transparentnost pa zagotavlja izmenjava informacij ter poročanje. Na podlagi  Uredbe 1236/2005/ES Slovenija tudi objavlja letno poročilo na tej strani (Letno poročilo 2017).

 

Nacionalno izvajanje

 

Z namenom ustrezne implementacije prenovljene  Uredbe 1236/2005/ES (konsolidirana različica), ki je vsebovala veliko sprememb, je Vlada Republike Slovenije sprejela in objavila Uredbo o izvajanju Uredbe (ES) o trgovini z določenim blagom, ki bi se lahko uporabilo za izvršitev smrtne kazni, mučenje ali drugo okrutno, nečloveško ali poniževalno ravnanje ali kaznovanje (Uradni list RS št. 37/2018 z dne 1.6.2018), s čimer je prenehala veljati Uredba o trgovini z blagom, ki bi se lahko uporabilo za izvršitev smrtne kazni, mučenje ali drugo okrutno, nečloveško ali poniževalno ravnanje ali kaznovanje (Uradni list RS, št. 60/06).

 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je pristojno  za izdajo dovoljenj za uvoz in izvoz blaga, ki se ga uporablja za izvršitev smrtne kazni ali za mučenje in drugo okrutno, nečloveško ali poniževalno ravnanje ali kaznovanje v izjemnih primerih. Izdaja pa tudi dovoljenja za izvoz, posredniške storitve in zagotavljanje tehnične pomoči za blago, ki bi se lahko uporabilo za mučenje in drugo okrutno, nečloveško ali poniževalno ravnanje ali kaznovanje, pa je namenjeno v drugačne namene.  Postopki in obrazci so navedeni na tej strani.