Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

KIMBERLEY PROCES - NADZOR NAD TRGOVINO S SUROVIMI DIAMANTI

V zadnjih desetih letih prejšnjega in v začetku tega tisočletja je prihajalo do grozovitega nasilja nad civilnim prebivalstvom in do množičnih kršitev človekovih pravic s t.i. trgovino s konfliktnimi oz. krvavimi diamanti. Z njimi so se financirale razne uporniške skupine in državljanske vojne, ki so potekale v nekaterih afriških državah. Mednarodna skupnost je skupaj z diamantno industrijo in civilno družbo razvila mednarodni sistem potrjevanja z začetkom leta 2000 v Kimberleyu. Ta je prerasel v Kimberley proces.

 

Sistem so zasnovale države udeleženke procesa Kimberley za učinkovito izvajanje resolucij Varnostnega sveta Organizacije Združenih narodov, še posebej resolucij št. 1173 (1998), 1295 (2000), 1306 (2000) in 1304 (2000), katerih namen je preprečiti uporabo teh diamantov za financiranje dejavnosti uporniških gibanj v nekaterih državah ter zagotoviti mir in varnost prebivalcev v teh državah. Trenutno ima  Kimberley proces 54 članic (EU se šteje kot ena članica). EU je izdala Uredbo Sveta (ES) št. 2368/2002 o izvajanju sistema potrjevanja procesa Kimberley za mednarodno trgovino s surovimi diamanti, s katero ureja določbe ki omogočajo izvoz in izvoz surovih diamantov ter seznam udeležencev potrjevanja. Evropsko unijo zastopa Evropska komisija. Države članice so nacionalno uredile administrativne sankcije za kršitve EU uredbe z Uredbo o izvajanju sistema potrjevanja procesa Kimberley v mednarodni trgovini s surovimi diamanti (Ur. l. RS, št. 87/2004).

 

10. februarja 2014 je EU sprejela tudi Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 2368/2002 zaradi vključitve Grenlandije v izvajanje sistema potrjevanja procesa Kimberley, ki jo je v predlogu podprla tudi Slovenija. Uredba omogoča Grenlandiji v okviru sodelovanja z Evropsko unijo uvoz in izvoz surovih diamantov med Grenlandijo in državami Evropske unije, pa tudi med Grenlandijo in drugimi državami, ki sodelujejo v sistemu potrjevanja.