Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

TRGOVINSKA POLITIKA

V sektorju za trgovinsko politiko si prizadevamo za izboljšanje konkurenčnosti slovenskih podjetij pri njihovem poslovanju na globalnem trgu ter spremljanje področja trgovinske politike.Svoje aktivnosti usmerjamo v prizadevanja za izboljšanje pogojev pri poslovanju slovenskih podjetij na mednarodnih trgih, ki se izvaja v okviru aktivnosti s področja trgovinske politike.

 

V sektorju se opravljajo naslednje strokovne, izvršilne in razvojne upravne naloge:  

 •  organizacija dela v sektorju, spremljanje, koordinacija dela in vodenje evidenc za sektor, 
 • opravljanje strokovnih nalog s širšega področja dela sektorja, 
 • oblikovanje ter sodelovanje pri pripravi najzahtevnejših sistemskih rešitev. strategij in programskih dokumentov ter predlogov nacionalnih stališč s področja dela sektorja, 
 • priprava in/ali koordiniranje priprave analiz, poročil, informacij in drugih gradiv ter prenos dobrih praks na posameznih vsebinskih sklopih ali na celem delovnem področju sektorja, 
 • spremljanje aktivnosti na EU portalu in priprava ustreznih vsebin, 
 • sodelovanje s sektorji in direktorati znotraj ministrstva. drugimi resorji in institucijami na področju dela sektorja, 
 • spremljanje in analiziranje gospodarskega sodelovanja s posameznimi državami in regijami ter sodelovanje s slovenskim gospodarstvom ter akademskim in raziskovalnim okoljem pri vsebinah s področja dela sektorja, 
 • informiranje in ciljno ozaveščanje gospodarstva.  nevladnih organizacij,  drugih institucij ter akademskih krogov o zadevah s področja dela sektorja, 
 • sodelovanje pri oblikovanju politike in razvojnih usmeritev na področju trgovinske dejavnosti, 
 • priprava nacionalnih predpisov s področja trgovinske politike, 
 • aktivno spremljanje in sodelovanje v delovnih telesih Sveta EU m Evropske komisije na področju skupne trgovinske politike EU na multilateralni regionalni in bilateralni ravni na različnih področjih kot  so:   multilateralna   trgovinska   pogajanja,   bilateralni   in   regionalni   trgovinski   sporazumi, investicijska politika, storitve, zaščita intelektualne lastnine, sektorska vprašanja, splošni sistem preferencialov,   dostop   na   trg,   avtonomne   carinske   opustitve,   ukrepi   trgovinske   zaščite, zavarovanje in izvozni krediti, blago z dvojno rabo, omejevalni ukrepi, trgovina z blagom, ki bi bilo lahko uporabljeno za mučenje, z minerali in kovinami iz konfliktnih področij, trgovina in trajnostni razvoj ter druge vsebine v okviru skupne trgovinske politike EU, 
 • sodelovanje in spremljanje dela na področju regionalnih delovnih skupin EU, ki sodi v okvir skupne trgovinske politike EU, 
 • koordinacija   4.   delovne   skupine   "Skupna   trgovinska   politika"   ter   sodelovanje   v   drugih medresorskih delovnih skupinah in  komisijah v zvezi z vsebinami s področja dela sektorja, 
 • spremljanje   m   sodelovanje   v  delovnih   telesih   WTO   na   področju   rednih   zadev   WTO   in multilateralnih trgovinskih pogajanj v okviru Razvojne agende iz Dohe, sodelovanje z OECD na področjih trgovine. investicij m izvoznih kreditov ter uporaba OECD standardov in dobrih praks pri oblikovanju nacionalnih politik na teh področjih, 
 • delovanje Nacionalne kontaktne točke za izvajanje smernic OECD za večnacionalne družbe. sodelovanje z drugimi mednarodnimi organizacijami, 
 • nacionalno ekspertno sodelovanje Slovenije v pilotnem projektu Evropske Komisije za tretje države za pomoč pri vzpostavitvi nadzora nad blagom z dvojno rabo in drugih projektih, 
 • sodelovanje v delovnih skupinah  in  projektih mednarodnih  izvoznih  režimov   Wassenaarska ureditev, Avstralski Skupini, Skupini jedrskih dobaviteljic, priprava na vključitev v režim nadzora raketne tehnologije na podlagi slovenskih izhodišč ter komuniciranje preko varnih elektronskih sistemov (DUeS, WAIS in drugi), 
 • vodenje postopkov za izdajo dovoljenj za izvoz, prenos in posredovanje, tranzit in zagotavljanje tehnične pomoči za blago z dvojno rabo na podlagi EU in nacionalne zakonodaje ter za izdajo mednarodnih uvoznih potrdil  m potrdil o vnosu  blaga z dvojno rabo na podlagi nacionalne zakonodaje in mednarodnih izvoznih režimov. 
 • vodenje Komisije za nadzor izvoza blaga z dvojno rabo na podlagi nacionalne zakonodaje in administrativna podpora komisiji, vodenje postopkov za izdajo dovoljenj za promet z blagom, ki bi bilo lahko uporabljeno za izvršitev smrtne kazni ali za mučenje ter izvajanje aktivnosti za sistem kontrole mednarodne trgovine s surovimi diamanti ter mineralov in kovin iz konfliktnih področij na podlagi EU in nacionalne zakonodaje, 
 • ureditev in vodenje postopkov za omejevalne ukrepe v pristojnosti sektorja, 
 • sklepanje sporazumov o zaščiti investicij skladno z EU zakonodajo ter zastopanje Republike Slovenije pred ICSID v primeru sporov na podlagi sporazumov o zaščiti investicij, 
 • oblikovanje in izvajanje mednarodne razvojne pomoči preko organizacije UNIDO v pristojnosti sektorja.

Povezave na vsebinska področja sektorja:

 • Trgovinska politika EU
 • Sodelovanje z OECD
 • Nadzor nad blagom in tehnologijami z dvojno rabo
 • Omejevalni ukrepi na področju gospodarstva
 • Nadzor trgovine z blagom, ki bi se lahko uporabilo za izvršitev smrtne kazni, mučenje ali drugo okrutno, nečloveško, poniževalno ravnanje
 • Sodelovanje z NATO - promocija razpisov
 • Kimberley proces - nadzor nad trgovino s surovimi diamanti
 • Mednarodno razvojno sodelovanje

Poziv podjetjem in zainteresirani javnosti

 

Slovenija kot država članica EU v procesu oblikovanja posameznih ukrepov skupne trgovinske politike EU aktivno sodeluje in zastopa interese gospodarstva. Slovenija zastopa interese gospodarstva tudi v drugih mednarodnih ekonomskih organiziracijah in režimih, v katerih je članica.
 
Podjetja oziroma zainteresirano javnost vabimo, da se z vprašanji v zvezi s posameznimi ukrepi trgovinske politike, pobudo ali prošnjo za pomoč obrnejo na Direktorat za turizem in internacionalizacijo preko elektronskega naslova:  trade.mg(at)gov.si, v zvezi z nadzorom blaga z dvojno rabo preko naslova: dvojna-raba.mg(at)gov.si in v zvezi s sodelovanjem na NATO razpisih preko naslova: nato.mg(at)gov.si.

 

 

Več vsebin:

 • Podatkovna zbirka o veljavnih carinskih stopnjah in drugih koristnih informacijah o izvozu v države zunaj EU, preko katere podjetja lahko sporočajo tudi trgovinske ovire, s katerimi se srečujejo na tretjih trgih Market Access Database,

 • Zgibanka v zvezi z delovanjem in pristojnostmi slovenske nacionalne kontaktne točke OECD.