Skoči na vsebino

PREGLED POTROŠNIŠKIH TRGOV

Evropska komisija dvakrat na leto pripravi "Pregled stanja potrošniških trgov (1)" s ciljem integracije maloprodajnega notranjega trga  EU in spodbujanjem razvoja čezmejnega e-poslovanja.

 

Posamezen "Pregled stanja potrošniških trgov (2)" vsebuje 51 potrošniških trgov v 27 državah članicah. V vsaki državi članici je anketiranih približno 500 potrošnikov za vsak trg,  za vsak pregled je skupaj narejenih več kot 650.000 anket. Ugotovljeno slabo delovanje posameznega potrošniškega trga je lahko utemeljen razlog za poglobljene tržne raziskave

  • Pregled stanja na področju potrošnikov

Pregled stanja na področju potrošnikov kaže, kako uspešen je enotni trg za potrošnike EU, opozarja pa tudi na morebitne težave. Podatki iz pregleda stanja omogočajo, da oblikovalci politik in deležniki na ravni EU in nacionalni ravni ocenijo vpliv svojih politik na dobrobit potrošnikov ter sčasoma primerjajo uspešnost. Izvršilnim organom za varstvo potrošnikov tudi omogoča, da opredelijo prednostna območja, na katerih je treba pospešiti uveljavljanje. 

  • Indeks stanja na področju potrošnikov (MPI)

Spremljanje vključuje delovanje več kot 50 potrošniških trgov v EU, Islandiji in Norveški.  Glavna razvrstitev trgov temelji na "Kazalnik učinkovitosti trga" (MPI), ki je sestavljen indeks, pri čemer se upoštevajo štiri ključni vidiki izkušenj potrošnikov:

  1. Primerjava blaga ali storitev;
  2. Zaupanje potrošnikov v trgovce na drobno in dobavitelje, da ravnajo v skladu s pravili o varstvu potrošnikov;
  3. Pritožbe potrošnikov, ocenjene na podlagi nagnjenosti potrošnikov, da v primeru težav ukrepajo in vložijo  pritožbo;
  4. Zadovoljstvo potrošnikov (obseg tega, kar potrošniki pričakujejo).

Štiri komponente indeksa imajo enako težo. Maksimalno skupno število točk je 100.  

  • Statistični podatki o stanju na področju potrošnikov za vsako državo

Večina podatkov izhaja iz letnih raziskav Eurobarometra o potrošnikih in trgovcih na drobno. Med dodatne podatke so vključeni letna poročila o delovanju Sistema hitrega obveščanja o nevarnih neživilskih izdelkih (RAPEX) ter informacije, ki so jih zagotovile države članice o preiskavah in javnih finančnih sredstvih za nacionalne potrošniške organizacije. Številke, vključene v statistične podatke za vsako državo, so zaokrožene na najvišje celo število.

  • Več:

http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_331_fact_si_si.pdf

http://ec.europa.eu/consumers/consumer_evidence/consumer_scoreboards/market_monitoring/index_en.htm

http://ec.europa.eu/consumers/consumer_evidence/behavioural_research/index_en.htm