Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PREGLED POTROŠNIŠKIH TRGOV

Pregledi stanja potrošniških trgov kažejo, kako enotni trg koristi potrošnikom EU. Objavljajo se od leta 2008, njihov cilj pa je zagotoviti boljše spremljanje rezultatov potrošnikov in zagotoviti podlago za informirano oblikovanje politike. Pregled stanja na področju potrošnikov kaže, kako uspešen je enotni trg za potrošnike EU, opozarja pa tudi na morebitne težave. Podatki iz pregleda stanja omogočajo, da oblikovalci politik in deležniki na ravni EU in nacionalni ravni ocenijo vpliv svojih politik na dobrobit potrošnikov ter sčasoma primerjajo uspešnost. Izvršilnim organom za varstvo potrošnikov tudi omogoča, da opredelijo prednostna območja, na katerih je treba pospešiti uveljavljanje. 

 

Obstajata dve vrsti pregledov stanja, ki se izmenično objavljata vsaki dve leti in temeljita na raziskavah, ki zajemajo celotno EU:

  • V pregledu stanja potrošniških trgov se spremlja uspešnost več kot 40 potrošniških trgov na podlagi ključnih kazalnikov, kot so zaupanje, da prodajalci upoštevajo pravila o varstvu potrošnikov, primerljivost ponudb, izbira trgovcev na drobno / dobaviteljev, obseg, v katerem trgi izpolnjujejo pričakovanja potrošnikov, in stopnja škode, ki jo povzročajo težave na trgu. Spremljajo in analizirajo se tudi drugi kazalniki, kot so zamenjava ponudnika in cene.
  • V pregledu stanja razmer za potrošnike se spremljajo nacionalni pogoji za potrošnike na treh področjih: (1) poznavanje in zaupanje, (2) upoštevanje in izvrševanje ter (3) reševanje pritožb in sporov. Proučuje se tudi napredek pri povezovanju maloprodajnega trga EU (pregled stanja razmer za potrošnike 2017) 

 

Posamezen "Pregled stanja potrošniških trgov (2018)" vsebuje več kot 40 potrošniških trgov v 28 državah članicah. V vsaki državi članici je anketiranih približno 500 potrošnikov za vsak trg,  za vsak pregled je skupaj narejenih več kot 650.000 anket. Ugotovljeno slabo delovanje posameznega potrošniškega trga je lahko utemeljen razlog za poglobljene tržne raziskave

 

  • Indeks stanja na področju potrošnikov (MPI)

Spremljanje vključuje delovanje več kot 50 potrošniških trgov v EU, Islandiji in Norveški.  Glavna razvrstitev trgov temelji na "Kazalnik učinkovitosti trga" (MPI), ki je sestavljen indeks, pri čemer se upošteva pet (5) ključnih vidikov:

 

  1. primerljivost - kako enostavno ali težko je primerjati blago ali storitve?
  2. zaupanje - ali potrošniki zaupajo trgovcem na drobno / dobaviteljem, da izpolnjujejo pravila o varstvu potrošnikov?
  3. pričakovanja - ali trg izpolnjuje pričakovanja potrošnikov?
  4. izbira - ali so potrošniki zadovoljni s številom trgovcev / dobaviteljev?
  5. višina škode - delež potrošnikov, ki so imeli težave na trgu in kako škodljive so posledice (na primer ali so potrošniki izgubili denar)

 

Pet komponent indeksa ima enako težo. Maksimalno skupno število točk je 100.  

  • Statistični podatki o stanju na področju potrošnikov za vsako državo

Večina podatkov izhaja iz raziskav Eurobarometra o potrošnikih in trgovcih na drobno. Med dodatne podatke so vključeni letna poročila o delovanju Sistema hitrega obveščanja o nevarnih neživilskih izdelkih (RAPEX) ter informacije, ki so jih zagotovile države članice o preiskavah in javnih finančnih sredstvih za nacionalne potrošniške organizacije. Številke, vključene v statistične podatke za vsako državo, so zaokrožene na najvišje celo število.

 

Več: