Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SEKTOR ZA VARSTVO POTROŠNIKOV IN KONKURENCE

 

V sektorju se opravljajo naslednje strokovne, izvršilne in razvojne upravne naloge:   

 

 

1. PODROČJE VARSTVA POTROŠNIKOV

 

 
Sektor opravlja na področju varstva potrošnikov naslednje ključne naloge:   

 • načrtuje, organizira, izvaja, spremlja in vrednoti politike varstva potrošnikov v Republiki Sloveniji;
 • sooblikuje evropsko potrošniško zakonodajo in politiko;
  zagotavlja strokovno in upravno sodelovanje v delovnih telesih Sveta Evropske unije in Evropske komisije;
 • opravlja naloge na normativnem področju, ki se nanašajo na prenos večine evropskih potrošniških direktiv in uredb v pravni red Republike Slovenije;
 • zagotavlja spremljanje in usklajevanje predpisov, ki jih pripravljajo druga ministrstva na področjih, povezanih z varstvom potrošnikov;
 • spodbuja razvoj in delovanje nevladnih potrošniških organizacij;
 • zagotavlja izvajanje javnih služb svetovanja, obveščanja in izobraževanja potrošnikov na podlagi javnih razpisov oz. podeljenih koncesij;
 • izdaja dovoljenja za opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja  dajalcem kreditov iz nebančnega sektorja;
 • izvaja naloge povezovalnega organa na ravni države za izvajanje Uredbe 2006/2004/ES o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov;
 • sodeluje v Odboru za politiko varstva potrošnikov pri Organizaciji za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD).  

 

 

2.  PODROČJE VARSTVA KONKURENCE

 

Ključne naloge, ki se opravljajo na področju varstva konkurence:

 • sodelovanje pri oblikovanju strateških usmeritev na področju varstva konkurence;
 • oblikovanje in priprava predpisov s področja varstva konkurence;
  spremljanje izvajanja zakonodaje s področja varstva konkurence ter priprava strokovnih mnenj;
 • reševanje aktualnih vprašanj s predmetnega področja;
 • sodelovanje v delovnih in strokovnih skupinah Sveta in Komisije ter podajanje stališč pri pripravi aktov v okviru institucij Evropske Unije na predmetnem področju;
 • sodelovanje v delovnih skupinah Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) ter podajanje stališč pri pripravi priporočil in aktov omenjene organizacije;
 • skrb za prenos zakonodaje Evropske Unije s predmetnega področja v nacionalni pravni red;
 • strokovno sodelovanje pri pripravi druge zakonodaje iz širšega sistemskega področja.

 

 

 

Več: