Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

INFORMACIJSKI SISTEM ZA NOTRANJI TRG IMI

 

   

 

 

Sistem IMI (angl. Internal Market Information System)  je varen internetni program za upravno sodelovanje med državami članicami, ki ga določajo nekateri pravni akti Evropske unije na področju enotnega trga (glej področje uporabe).

 

V sistemu sodelujejo zaradi sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, ki razširja notranji trg, tudi Islandija, Lihtenštajn in Norveška.

 

Sistem je večjezični elektronski pripomoček za izmenjavo informacij, ki pristojnim organom v državah članicah pomaga premagovati praktične ovire pri komuniciranju. Uporablja se za vse uradne jezike EU in ga je mogoče uporabljati brez predhodnega poznavanja upravne sestave v drugi državi članici.

  

Sistem obsega več podatkovnih zbirk:

  • Podatkovna zbirka pristojnih organov v celotnem Evropskem gospodarskem prostoru ima iskalnik, ki uporabniku pomaga poiskati ustrezen pristojni organ v drugi državi članici.
  • Podatkovne zbirke predhodno prevedenih sklopov vprašanj po posameznih zakonodajnih področjih, ki temeljijo na določbah o vzajemni pomoči iz ustreznih predpisov, omogočajo, da pristojni organ v posamezni državi članici lahko pripravi svoj zahtevek (v svojem jeziku) in ga po sistemu pošlje ustreznemu sogovorniku v drugi državi članici. Pristojni organ prejemnik pa zahtevek prebere v svojem jeziku in odgovor po sistemu pošle organu vlagatelju zahtevka.
  • Podatkovna skladišča za podatke, ki se hranijo trajno (dokler so veljavni) in do katerih lahko dostopajo vsi uporabniki določenega zakonodajnega področja.
  • Zbirka podatkov o registrih (seznamih, evidencah), v katerih so vpisani ponudniki storitev, ki jo lahko pregledujejo vsi uporabniki sistema IMI.

Pravila za uporabo informacijskega sistema določa Uredba (EU) št. 1024/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o upravnem sodelovanju prek informacijskega sistema za notranji trg in razveljavitvi Odločbe Komisije 2008/49/ES (uredba IMI).

 

 

Več …

 

 

 

Animirana predstavitev IMI:

 

Center pomoči IMI (helpdesk):

e-naslov: imi.mg(at)gov.si

 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

Direktorat za notranji trg

Nacionalni koordinator IMI

Kotnikova 5

1000 Ljubljana

 

 

Kontaktne osebe:

 

Mojca Bešter, tel. 01/400-3538, mojca.bester(at)gov.si 

Ada Kerr, tel. 01/400-3466, ada.kerr(at)gov.si

 

 

 

Področja uporabe

 

Struktura udeležencev v sistemu

 

Prijava pristojnega organa

 

Navodila za uporabnike