Skoči na vsebino

NEHARMONIZIRANO PODROČJE

Prost pretok blaga, je eden od štirih stebrov enotnega evropskega trga, ki je še posebej pomemben tudi zato, ker sodna praksa s tega področja vpliva tudi na ostala tri področja (prost pretok storitev, oseb in kapitala). Da bi zagotovili nemoteno delovanje prostega pretoka blaga, morajo države članice EU poleg harmonizacije svoje zakonodaje z evropsko zakonodajo, upoštevati določena načela tudi na neharmoniziranem področju.

 

Države članice lahko v skladu z 28. - 30. členom Pogodbe o ustanovitvi ES sprejemajo dodatne nacionalne ukrepe za zaščito delavcev, potrošnikov ali okolja. Edini pogoj je, da te zahteve ne ustvarjajo nepotrebnih ovir pri delovanju notranjega trga. Predpisov, ki ne predstavljajo prenosa vsebine ustreznih aktov ES (v nadaljevanju: neharmonizirani predpisi) morajo biti v skladu z temeljnim načelom o medsebojnem priznavanju zahtev za proizvode zapisanim v 28. - 30. členu Pogodbe o ustanovitvi ES. Temeljno načelo medsebojnega priznavanja pomeni, da posamezna država članica ne sme omejiti prostega pretoka tistih proizvodov, ki so legalno na trg druge države članice.

 

Glavna instrumenta za urejanje neharmoniziranega področja sta:

  • Poenoten postopek ravnanja pristojnih organov, v primeru da želijo prepovedati nadaljnjo prodajo zadevnega proizvoda, ki je legalno na trgu države članice ES in tako dokazati upravičenost specifičnih nacionalnih (neharmoniziranih) zahtev.  Postopek določa Uredba (ES) št. 764/2008  Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o določitvi postopkov za uporabo nekaterih nacionalnih tehničnih pravil za proizvode, ki se zakonito tržijo v drugi državi članici in o razveljavitvi Odločbe št. 3052/95/ES (na kratko Uredba o medsebojnem priznavanju) ki je bila objavljena v Ur.l. EU dne 13. avgusta 2008, uporabljati pa se je začela 13. maja 2009. Uredba o medsebojnem priznavanju ima poseben pomen, saj bo poenotila postopek ravnanja državnih organov na neharmoniziranem področju in s tem pomembno prispevala k zmanjševanju trgovinskih ovir na notranjem trgu. Kontaktna točka za proizvode bo zelo pomemben element pri doseganju ciljev iz uredbe, posebno za mala in srednja podjetja, za katere ima zanesljiv in brezplačen vir informacij poseben pomen.
  • Pripravljavci zakonodaje se pogosto sprašujejo, katere predpise je potrebno notificirati ali kako ugotovimo ali ukrep zahteva notifikacijo v skladu z Direktivo 98/34/ES. V pomoč pri oblikovanju odločitve smo pripravili Vodilo: Ali ukrep zahteva notifikacijo?