Skoči na vsebino

ORGANI ZA SLOVENSKA TEHNIČNA SOGLASJA

Slovensko tehnično soglasje se podeli na zahtevo proizvajalca  in temelji na preiskavah, preskusih ali oceni s sklicevanjem na ustrezne osnovne zahteve za gradbene objekte, navedene v prilogi I Uredbe 305/2011/EU. Slovensko tehnično soglasje proizvajalcu podeli organ za slovensko tehnično soglasje.


V Republiki Sloveniji imata dovoljenje za organ za slovenska tehnična soglasja na podlagi 9. člena Zakona o gradbenih proizvodih (ZGPro-1, Uradni list RS, št. 82/13) naslednja dva organa:

 

 

1. Zavod za gradbeništvo Slovenije, Dimičeva 12, 1000 Ljubljana

 

Področje gradbenih proizvodov, za katere organ lahko podeljuje slovenska tehnična soglasja:
- vsi gradbeni proizvodi, za katere ne obstajajo harmonizirane tehnične specifikacije iz  člena 2(10) Uredbe 305/2011/EU.

 

 

2. IGMAT d.d., Polje 351c, 1260 Ljubljana-Polje


Organ lahko podeljuje slovenska tehnična soglasja za gradbene proizvode, za katere ne obstajajo harmonizirane tehnične specifikacije iz  člena 2(10) Uredbe 305/2011/EU, z omejitvijo na naslednje gradbene proizvode:

- področje proizvodov za kanalizacijske sisteme, ki je urejeno s Sklepom Evropske komisije št. 97/464/ES,
- področje proizvodov, ki niso v stiku s pitno vodo, ki je urejeno s Sklepom Evropske komisije št. 99/472/ES,
- področje zidarskih in sorodnih proizvodov, ki je urejeno s Sklepom Evropske komisije št. 97/740/ES,
- področje montažnih navadnih/lahkih/avtoklavih proizvodov iz celičastega betona, ki je urejeno s Sklepom Evropske komisije št. 99/94/ES,
- področje  konstrukcijskih kovinskih elementov in pomožnimi proizvodov, ki je urejeno s Sklepom Evropske komisije št. 98/214/ES,
- področje strešnih kritin, svetlobnikov in pomožnih proizvodov, ki je urejeno s Sklepom Evropske komisije št. 98/436/ES,
- področje proizvodov za toplotne izolacije, ki je urejeno s Sklepom Evropske komisije št. 1999/91/ES.