Skoči na vsebino

HARMONIZIRANE TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

V skladu s CPR so harmonizirane evropske tehnične specifikacije:

  • Harmonizirani evropski standardi (hEN), ki jih po mandatu Evropske komisije pripravi Evropski komite za standardizacijo (CEN/CENELEC);
  • Evropski ocenjevalni dokumenti (EAD) kot podlaga za Evropske tehnične ocene (ETA). Pripravi  jih organizacija organov za tehnično ocenjevanje (TAB) za proizvode, ki niso zajeti v hEN.

Harmonizirane evropske tehnične specifikacije za proizvode določajo enotne metode za ocenjevanje in potrjevanje lastnosti v povezavi z bistvenimi značilnostmi gradbenih proizvodov, ki so zahtevane v državah članicah in ki omogočajo, da gradbeni objekti izpolnjujejo sedem osnovnih zahtev:

  1. Mehanska odpornost in stabilnost
  2. Varnost v primeru požara
  3. Higiena, zdravje in okolje
  4. Varnost in dostopnost pri uporabi
  5. Zaščita pred hrupom
  6. Varčevanje z energijo in ohranjanje toplote
  7. Trajnostna raba naravnih virov

Podlaga za dajanje na trg so evropski harmonizirani standardi (hEN), ki jih izda CEN/CENELEC. Če hEN-a ni mogoče ali še ni mogoče pripraviti, ali če proizvod odstopa od hEN-a, se proizvod lahko da na trg na podlagi evropske tehnične ocene (ETA), ta pa se pripravi na podlagi evropskega ocenjevalnega dokumenta (EAD).

 

Vsak hEN vsebuje Dodatek ZA. V prvem delu dodatka (ZA.1) je seznam zahtev, ki so regulirane glede na mandat, ki ga je Evropska komisija izdala CEN-u ali CENELEC-u, skupaj z navedbo ustreznih delov standarda. Proizvajalec s pomočjo Dodatka ZA.1 lahko najde, katere so obvezne zahteve za njegov proizvod ter  kako jih bo lahko izpolnil in navedel v okviru oznake CE.


Podobne podatke o zahtevah za njegov proizvod bo proizvajalec, ki bo za svoj proizvod pridobil EAD,  našel tudi v ustreznem poglavju EAD-a.