Skoči na vsebino

SEZNAM SKLEPOV EVROPSKE KOMISIJE O POSTOPKIH POTRJEVANJA SKLADNOSTI GRADBENIH PROIZVODOV

 

Sistemi AVCP

 

Po določilu 5. člena Zakona o gradbenih proizvodih proizvajalec uporabi sistem za ocenjevanje in preverjanje nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda v skladu z enim od sistemov iz priloge V Uredbe 305/2011/EU.

 

Seznam sklepov Evropske komisije, v katerih so določeni sistemi za gradbene proizvode oziroma družine gradbenih proizvodov glede na njihovo vrsto in pomen:

 

Sklep Komisije

Gradbeni proizvodi

31995D0467

-       dimniki, zračniki in posebni proizvodi

-       mavčni proizvodi

-       konstrukcijska ležišča

31996D0577

-       sklopi opreme  in sestavni deli sistemov odkrivanje in javljanje požara

-       sklopi opreme  in sestavni deli sistemov za zadušitev in gašenje požara

-       sklopi opreme  in sestavni deli sistemov za preprečitev eksplozij

-       sklopi opreme  in sestavni deli sistemov za nadzor nad ognjem in dimom

-       točkovni detektorji/javljalniki dima

31996D0578

-       sanitarne naprave

31996D0579

-       proizvodi za prometno ureditev

31996D0580

-       predelne stene

31996D0581

-       geotekstil

31996D0582

-       strukturni tesnjeni zasteklitveni sistemi

-       kovinska sidra za beton

31997D0161

-       kovinska sidra za uporabo v betonu za pritrjevanje nenosilnih sistemov

31997D0176

-       leseni nosilni in vezni konstrukcijski elementi

31997D0177

-       kovinska injicirana sidra za uporabo v zidarstvu

31997D0462

-       lesne plošče

31997D0463

-       plastična sidra za uporabo v betonu in opečnih zidovih

31997D0464

-       proizvodi za kanalizacijske sisteme

31997D0555

-       cement

-       gradbeno apno

-       druga hidravlična veziva

31997D0556

-       zunanji toplotnoizolacijski  sestavljeni sistemi/sklopi z ometom

31997D0597

-       jeklo za armiranje in prednapenjanje betona

31997D0638

-       vezna sredstva za stavbni les

31997D0740

-       zidarski in sorodni proizvodi

31997D0808

-       tlaki

31998D0143

-       sistemi mehansko pritrjenih elastičnih folij za zagotavljanje neprepustnosti streh za vodo

31998D0213

-       sklopi za predelne stene

31998D0214

-       konstrukcijski kovinski elementi in pomožni proizvodi

31998D0279

-       nenosilni trajni opažni sklopi/sistemi, ki temeljijo na votlih blokih ali opažnih elementih iz izolacijskega materiala in včasih betona

31998D0436

-       strešne kritine

-       svetlobniki

-       strešna okna in pomožni proizvodi

31998D0437

-       notranje in zunanje stenske in stropne obloge

31998D0456

-       oprema za prednapenjanje konstrukcij

31998D0598

-       agregati

31998D0599

-       sistemi  za zatesnitev streh s tekočimi snovmi

31998D0600

-       svetlobniki (razen naprav na osnovi stekla)

31998D0601

-       proizvodi za gradnjo cest

31999D0089

-       sklopi  montažnih stopnišč

31999D0090

-       membrane

31999D0091

-       proizvodi za toplotno izolacijo

31999D0092

-       lahke sestavljene lesene grede in stebri

31999D0093

-       vrata

-       okna

-       naoknice

-       roloji

-       vhodna vrata

-       stavbno okovje

31999D0094

-       montažni navadni/lahki/avtoklavni proizvodi iz celičastega betona

31999D0453

-       proizvodi za prometno ureditev

-       tlaki

31999D0454

-       proizvodi za gašenje in dušenje požara ter protipožarno zaščito

31999D0455

-       leseni okvirji

-       sklopi polizdelkov iz hlodovine

31999D0469

-       beton

-       malta

-       injekcijska masa

31999D0470

-       gradbena lepila

31999D0471

-       grelna telesa

31999D0472

-       cevi, rezervoarji in pomožni proizvodi, ki niso v stiku s pitno vodo

32000D0245

-       proizvodi iz ravnega stekla, profiliranega stekla in steklenih zidakov

32000D0273

-       izolacijski sklopi proti tresljajem in hrupu udarcev za plavajoče pode

-       izolacijski sklopi proti tresljajem in hrupu za stene

-       sklopi loput za prestrezanje odpadne vode

-       stenske plošče iz nerjavnega jekla

-       sklopi za sprijemljivost   epoksidnega betona/steklasto armiranega poliestra/epoksidne malte

-       kanalske pregrade

-       sklopi kemikalij za sprijemljivost

32000D0447

-       prefabricirane panelne plošče iz stisnjenega lesa in lahke samonosilne sestavljene plošče

32000D0606

-       sistem notranjih oblog iz mavčnih vlaknenih plošč

-       gotov vodonepropusten vložek v prezračevani fasadi

-       zveznice in zatege za standardne armaturne palice

-       profilirana jeklena pločevina (za sestavljene talne sisteme)

-       spoj pilota (vezni element gotovih nosilnih betonskih pilotov)

-       peta pilota (element za sidranje gotovih nosilnih betonskih pilotov)

32001D0019

-       dilatacije za cestne mostove

32001D0308

-       toplotnoizolacijske plasti

32002D0359

-       proizvodi v stiku z vodo, namenjeno prehrani ljudi*

32002D0592

-       mavčni proizvodi

-       fiksni protipožarni sistemi

-       sanitarne naprave

-       agregati

32003D0639

-       zatiči za stike nosilnih konstrukcij

32003D0640

-       sklopi proizvodov za zunanje oblaganje sten

32003D0655

-       sklopi proizvodov za vodotesno prekrivanje tal in sten v vlažnih prostorih

32003D0656

-       enotočkovno podprta navpična zasteklitev

-       točkovna vez

-       proizvod, ki je površinsko vodoodbojen, hidrofobične snovi na osnovi organokovinskih spojin

-       premazni sistem za odpravo elektrostatičnih naelektritev v objektih za shranjevanje, polnjenje in obdelovanje vodi škodljivih tekočin

-       premazni sistem za objekte za shranjevanje, polnjenje in obdelovanje vodi škodljivih tekočin

-       sklopi proizvodov za tesnjenje, profili in trakovi

-       spojine in profili za tesnjenje stikov

32003D0722

-       sklopi proizvodov za hidroizolacijo mostov, ki se nanašajo v tekočem stanju

32003D0728

-       sklopi proizvodov za montažne hiše s kovinsko okvirno konstrukcijo

-        sklopi proizvodov za montažne hiše z betonsko okvirno konstrukcijo

-       montažne stavbne enote

-       sklopi proizvodov za hladilnice

-       sklopi proizvodov za zaščito pred padajočim kamenjem

32006D0663

-       proizvodi za kanalizacijske sisteme

32005D0484

-       sklopi za gradnjo hladilnic

-       sklopi za obloge hladilnic

32006D0190

-       tlaki

2011/19/EU

-       tesnilna sredstva za nenosilne povezovalne elemente v zgradbah in stezah za pešce

2011/284/EU

-       električni, krmilni in komunikacijski kabli

2012/201/EU

-       sklopi za predelne stene

2012/202/EU

-       montažni navadni/lahki/avtoklavni proizvodi iz celičastega betona (dopolnilo sklepa 31999D0094)

* Uporablja se sistem 3 - ustreznost gradbenega proizvoda za uporabo za pitno vodo izvaja pooblaščeni laboratorij na podlagi Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04-ZdZPZ), Pravilnika o materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili (Uradni list RS, št. 36/05, 38/06, 100/06 in 65/08) in  Pravilnika o pitni vodi (Uradni list  RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09).