Skoči na vsebino

DIREKTIVE STAREGA PRISTOPA

Ukrepi in aktivnosti so prioritetno usmerjeni v harmonizacijo in implementacijo tehničnih predpisov v skladu z zahtevami enotnega trga EU, za področja, ki so v pristojnosti Ministrstva za gospodarstvo. Gre za področja, ki se nanašajo na:

Glavne dejavnosti:

  • priprava in uveljavitev tehničnih predpisov v pristojnosti Ministrstva za gospodarstvo;

  • rešitev strokovnih vprašanj, ki se lahko pojavijo v postopku celovite implementacije in uveljavitve novih slovenskih tehničnih predpisov, usklajenih z ustreznimi akti EU.

V okviru zgoraj navedenih dejavnosti se udeležujemo in predstavljamo stališča ter dejavnosti Republike Slovenije na posameznih področjih v ustreznih organih Komisije EU in bilateralnih meddržavnih mešanih komisijah.

 

Priprava zakonodaje

 

Upravljanje harmonizacije zakonodaje na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo temelji na odprtih delovnih skupinah strokovnjakov za posamezna področja. Delo teh skupin koordinira predstavnik Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnočogijo in je usmerjeno v določena strokovna področja, ki jih pokrivajo posamezne evropske direktive  z namenom sodelovanja Slovenije pri oblikovanju in izvajanju zakonodaje za te proizvode na notranjem trgu Skupnosti in v Sloveniji.