Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

REKREACIJSKA PLOVILA

  • Osnovne informacije
  • Pravilnik o plovilih za rekreacijo (Uradni list RS št. 2/16) v skladu z Direktivo 2013/53/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. novembra 2013 o plovilih za rekreacijo in osebnih plovilih ter razveljavitvi Direktive 94/25/ES  določa zahteve, ki jih je treba upoštevati pred dajanjem na trg ali začetkom uporabe rekreacijskih plovil ter bistvene zahteve glede varnosti, zdravja, varstva okolja in varstva potrošnikov. 
  • Obrazec za dodelitev kode proizvajalcev (.doc)

Vsaki vlogi je potrebno priložiti potrdilo o plačani taksi za vlogo in odločbo v višini 22,66 EUR (Zakon o upravnih taksah, Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO in 84/15 – ZZelP-J), ki se plača na račun Ministrstva za gospodarstvo TRR SI56 0110-0100-0315-637, sklic 11 21300-7111002. Vlogo lahko v elektronski obliki vložnik pošlje na naslov gp.mgrt(at)gov.si

Vzorci izjave o skladnosti za rekreacijska  plovila v slovenskem jeziku:

 

 

Seznam harmoniziranih standardov