Skoči na vsebino

PROTI-EKSPLOZIJSKA ZAŠČITA

Zahteve za opremo in zaščitne sisteme, ki so namenjeni za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah in zahteve za varnost in varovanje zdravja delavcev, ki so lahko ogroženi zaradi eksplozivnih atmosfer ter ukrepe za varno obratovanje in delo v potencialno eksplozivnih atmosferah določa Pravilnik o protieksplozijski zaščiti  (Uradni list RS, št. 41/16). Ta povzema Direktivo 2014/34/EU o opremi in zaščitnih sistemih, namenjenimi za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah in Direktivo 1999/92/ES o minimalnih zahtevah za izboljšanje varnosti in varstva delavcev, ki so lahko ogroženi zaradi eksplozivnega ozračja.