Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ENOSTAVNE TLAČNE POSODE

Kratka predstavitev Pravilnika o enostavnih tlačnih posodah

 

Pravilnik o enostavnih tlačnih posodah (Uradni list RS, št. 39/16 – v nadaljevanju Pravilnik povzema Direktivo 2014/29/EU

Evropskega parlamenta in Sveta o harmonizaciji zakonodaje držav članic v zvezi z omogočanjem dostopnosti enostavnih tlačnih posod na trgu.

 

Pravilnik se uporablja za enostavne tlačne posode, ki se proizvajajo v serijah in imajo naslednje lastnosti: posode so varjene in predvidene, da nanje deluje notranji relativni tlak, višji od 0,5 bara, namenjene so za shranjevanje zraka ali dušika in niso predvidene za segrevanje z neposrednim plamenom; deli in sestavni deli, ki prispevajo k trdnosti posode pod tlakom, so izdelani iz kakovostnega nelegiranega jekla ali nelegiranega aluminija ali aluminijevih zlitin, ki niso podvržene staranju; posoda je izdelana iz teh elementov: valjastega dela in dveh podnic soosno ali dveh podnic soosno;  najvišji dovoljeni tlak posode ne presega 30 barov, zmnožek tega tlaka in prostornine posode (PS × V) pa ne presega 10.000 bar.l in najnižja delovna temperatura ni nižja od –50 °C ter najvišja delovna temperatura ni višja od 300 °C za posode iz jekla in 100 °C za posode iz aluminija ali aluminijevih zlitin.

 

Pri dajanju na trg posod, katerih zmnožek PS x V presega 50 bar.l, proizvajalec zagotovi, da so bile posode načrtovane in proizvedene v skladu z bistvenimi varnostnimi zahtevami, ki so določene v Prilogi 1 Pravilnika.

 

Pri dajanju na trg posod, katerih zmnožek je 50 bar.l ali manj, proizvajalec zagotovi, da so bile posode načrtovane in proizvedene v skladu z dobro inženirsko prakso države članice.

 

Za posode, katerih zmnožek PS x V presega 50 bar.l in so skladne s harmoniziranimi standardi ali njihovimi deli, se domneva, da so skladne z bistvenimi varnostnimi zahtevami iz priloge 1 tega Pravilnika, zajetimi v standardih ali njihovih delih. Proizvajalci enostavnih posod pripravijo tehnično dokumentacijo skladno s postopki ugotavljanja skladnosti iz Priloge 2 Pravilnika

 

Proizvajalec mora namestiti oznako CE na vsako posodo, ki je skladna s tipom, opisanim v certifikatu o EU- pregledu tipa, ki ga izda priglašeni ogan, in izpolnjuje veljavne zahteve iz Pravilnika (Seznam priglašenih organov). Oznaki CE sledi identifikacijska številka priglašenega organa, ki sodeluje v fazi nadzora proizvodnje.

 

Proizvajalec mora za vsako posodo iz družine posod sestaviti pisno izjavo EU o skladnosti in organu za nadzor nad trgom omogočiti dostopnost do nje še deset let po tem, ko je bila posoda dana na trg. Priglašeni organi in organi za ugotavljanje skladnosti enostavnih tlačnih posod pridobijo priglasitev pri priglasitvenem organu (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo), če dokažejo svojo skladnost s kriteriji, določenimi v zadevnih harmoniziranih standardih ali njihovih delih in izpolnjujejo pogoje za ugotavljanje skladnosti ter si pridobijo akreditacijsko listino, ki jo izda Slovenska Akreditacija. Priglasitveni organ obvešča Evropsko komisijo  o svojih postopkih v zvezi z ocenjevanjem, določitvijo in priglasitvijo organov za ugotavljanje skladnosti in o spremljanju priglašenih orgnov ter vsaki spremembi v zvezi s tem.

 

Organ za ugotavljanje skladnosti je organ, ki je neodvisen od organizacije ali tlačnih posod, ki jih ocenjuje in kadar dokaže svojo skladnost z merili, določenimi v zadevnih harmoniziranih standardih za akreditacijo ali njihovimi deli, se domneva, da izpolnjuje zahteve Pravilnika, če veljavni harmonizirani standardi zajemajo te zahteve.

 

Posode so lahko dostopne na trgu in se dajo v uporabo le, če izpolnjujejo zahteve Pravilnika, so primerno vgrajene in vzdrževane ter se uporabljajo za predvidene namene.