Skoči na vsebino

VŽIGALNIKI

 

 

V decembru leta 2009 so PROSAFE (Product Safety Enforcement Forum of Europa) in nadzorni organi trinajstih držav članic EU predstavili rezultate uspešne skupne akcije nadzora varnosti vžigalnikov. Tekom projekta je bilo s trga umaknjenih skoraj 1300 različnih modelov neustreznih vžigalnikov, zato se skupna akcija nadaljuje.

 

Septembra 2007 je PROSAFE skupaj s trinajstimi  državami članicami EU začel skupno akcijo nadzora vžigalnikov, ki niso varni za otroke in neobičajnih vžigalnikov, ki jo je  sofinancirala Evropska komisija. Akcija se je zaključila decembra 2009 z naslednjimi rezultati:

 • Opravljenih je bilo več kot 4500 inšpekcijski pregledov pri uvoznikih, veletrgovcih in pri prodajalcih.

 • Carinski organi so pregledali skoraj 8500 pošiljk, prispelih v Evropo, od malih paketov do kontejnerjev.

 • Sodelujoči so pregledali več kot 5500 modelov vžigalnikov.

 • Ukrepi so bili sprejeti zoper več kot 1300 različnih modelov vžigalnikov, ker so se izkazali za nevarne, ali ker dobavitelj zanje ni posedoval zahtevane tehnične dokumentacije.

 • Skoraj 500 modelov neobičajnih vžigalnikov je bilo umaknjenih s trga EU.

 

Cilj te akcije je bil izboljšanje varnosti potrošnikov tako, da se zagotovi dajanje samo varnih vžigalnikov na trg EU. Vendar poročila sodelujočih držav kažejo, da cilj še ni bil v celoti dosežen. Večina držav članic je poročala o izrazitem zmanjšanju deleža neobičajnih vžigalnikov, na trgu, vendar pa se še vedno pojavlja večje število cigaretnih vžigalnikov, ki ne izpolnjuje vseh predpisanih zahtev.

 

Zato so se PROSAFE in države članice odločile za nadaljevanje aktivnosti v zvezi z vžigalniki v nadaljnjih treh letih. Tudi v nadaljevanju akcije sodeluje 13 držav članic, med njimi udi Slovenija. Nova akcija se je začela 1. januarja 2010 in se je nadaljevala do  31. decembra 2012.

 

 

Nasveti potrošnikom

Kot potrošnika vas seznanjamo z 8 pravili varne uporabe vžigalnikov:

 

 1. Ne kupujte vžigalnikov, ki niso varni za otroke ali vžigalnikov, ki so privlačni za otroke. Če na trgu odkrijete potencialno nevaren vžigalnik, o tem nemudoma obvestite Tržni inšpektorat RS.

 2. Poskrbite, da vžigalniki niso nikoli dostopni otrokom. Vgrajena varnost za otroke še ne pomeni, da so vžigalniki popolnoma varni za otroke.

 3. Vžigalnikov ne puščajte v bližini vročih površin. Toplota lahko spremeni lastnosti vžigalnika, ga poškoduje in posledično povzroči požar.

 4. Uporabljajte vžigalnike samo v predvidene namene. Nenamenska uporaba lahko pripelje do poškodb in nevarnih okoliščin.

 5. Če na vžigalniku odkrijete kakršnekoli razpoke ali puščanje, ga nemudoma zavrzite.

 6. Ne poskušajte popraviti vžigalnika. V zvezi s kakršnimkoli popravilom se obrnite na pooblaščeni servis.

 7. Pri ponovnem polnjenju vžigalnika uporabljajte samo ustrezno gorivo. Primeren tip goriva za polnjenje je naveden v navodilih za uporabo.

 8. Nikoli ne poskušajte ponovno napolniti vžigalnika, ki za to ni namenjen.

Upoštevajte skrb za okolje in zavrzite prazen vžigalnik na primeren način.

 

 

Vodenje skupnega projekta nadzora

 

Skupno akcijo je koordiniral in vodil PROSAFE, "The Product Safety Enforcement Forum of Europe". To je neprofitna organizacija, ki združuje uradnike organov tržnega nadzora Evrope skupnosti in tudi držav izven nje.

 

Skladno z Evropsko direktivo o splošni varnosti proizvodov mora biti vsak proizvod, ki je dan na Evropski trg, varen. To je obveza proizvajalcev, uvoznikov in distributerjev. Vžigalniki se smatrajo za varne, če so načrtovani in izdelani na način, da izpolnjujejo zahteve naslednjih dveh standardov:

- EN ISO 9994 navaja lastnosti glede varnostnih zahtev, ki se nanašajo na višino plamena, odpornost na visoke temperature, čas ugasnitve plamena, maksimalno polnjenje itd.

- EN 13869 navaja zahteve, ki se nanašajo na varnost vžigalnikov za otroke.

 

V sistem RAPEX so bili priglašeni vžigalniki, ki predstavljajo resno nevarnost za potrošnike. Podatki so na voljo na spletni strani Evropske komisije.

 

 

PROSAFE je pripravil preglednico nekaterih oblik vžigalnikov, ki so jih nadzorni organi prepoznali kot neobičajne ter tudi preglednico oblik, ki se ne štejejo za neobičajne.