Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

RAPEX– SISTEM HITRE IZMENJAVE INFORMACIJ

RAPEX (angl. Rapid Alert System for non–food consumer products) je sistem za hitro izmenjavo informacij  o nevarnih proizvodih, namenjenih potrošnikom v Evropski uniji (izjema so hrana, zdravila in medicinski pripomočki, za katere obstajajo drugi sistemi izmenjave informacij).

Pravna podlaga za vzpostavitev sistema RAPEX je Direktiva o splošni varnosti proizvodov 2001/95/ES. Sistem RAPEX omogoča hitro izmenjavo informacij med državami članicami in Evropsko komisijo o ukrepih za omejitev ali prepoved prodaje proizvodov, ki ogrožajo zdravje in varnost potrošnika.

Sistem RAPEX zajema tako informacije o prisilnih ukrepih, ki jih odredi pristojni nadzorni organ, kot tudi o ukrepih, ki jih prostovoljno izvedejo proizvajalci ali distributerji.

 

Kako deluje sistem RAPEX v Evropski uniji?

 

Kadar se ugotovi, da je proizvod, ki je bil najden na trgu nevaren (npr.: igrača, gospodinjski aparat, izdelek za nego otrok itd.), mora pristojni nadzorni organ nemudoma sprejeti vse potrebne ukrepe za umik oz. odpoklic proizvoda s trga in ustrezno obveščanje potrošnika. O sprejetih ukrepih mora nemudoma obvestiti Evropsko komisijo prek nacionalne kontaktne točke. Le-ta v najkrajšem možnem času potrdi skladnost informacije, prejete prek sistema RAPEX, z določbami direktive in posreduje sporočilo vsem državam članicam. Slednje preverijo, ali se tovrstni proizvod nahaja na njihovem trgu, ter nadalje ustrezno ukrepajo.

 

Kako deluje sistem RAPEX v Republiki Sloveniji?

 

Sistem mednarodne izmenjave informacij v RS določa Uredba o načinu mednarodne izmenjave informacij o ukrepih in dejanjih, ki omejujejo trgovanje s proizvodi (Ur. list RS, št. 79/11). Kontaktna točka v RS, ki je določena z navedeno uredbo, je Tržni inšpektorat RS. Pristojna inšpekcija, ki ugotovi, da je nek proizvod na trgu nevaren, o ukrepih takoj obvesti kontaktno točko. Le-ta pa o tem obvesti Evropsko komisijo, carino, pristojno ministrstvo. Enako kontaktna točka postopa z informacijo o nevarnem proizvodu, katero je prejela od Evropske komisije.

 

Podatki, s katerimi razpolaga kontaktna točka in so povezani z nevarnimi proizvodi glede zdravja in varnosti potrošnikov, so javni.

Informacije o nevarnih proizvodih, ki so bili odkriti na slovenskem trgu, lahko najdete na spletnih naslovih pristojnih nadzornih organov:

 

Informacije o nevarnih proizvodih, ki so bili odkriti na notranjem trgu EU, lahko najdete na spletni strani Evropske komisije (statistični podatki) (angl.).

 

Sistem hitrega obveščanja o nevarnih izdelkih - Skrbimo za varnost potrošnikov (video)