Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

DIREKTIVA O SPLOŠNI VARNOSTI PROIZVODOV

Ukrepi in aktivnosti so usmerjeni v harmonizacijo in implementacijo tehničnih predpisov na področju splošne varnosti proizvodov.

 

Direktiva o splošni varnosti proizvodov 2001/95/ES sodi k t.im. "horizontalnim predpisom", ki ob upoštevanju logike in strukture zakonodaje ES celoto sestavljajo s t.i. "vertikalnimi predpisi", kamor sodijo direktive starega in novega pristopa, ki določajo zahteve za posamezne proizvode ali z njimi povezane postopke za ugotavljanje skladnosti.

 

Zakon o splošni varnosti proizvodov (ZSVP-1), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 101/03, pomeni prevzem Direktive o splošni varnosti proizvodov 2001/95/ES (angl. General Product Safety Directive - 2001/95/EC) in pravni okvir za zagotavljanje splošne varnosti vseh proizvodov na trgu, tudi tistih, ki niso predmet posebnih predpisov.

S prevzemom direktive je slovenski pravni sistem vpeljal temeljna pravila ravnanja, ki omogočajo uspešno razrešitev načel prostega pretoka blaga in varstva potrošnikov ter drugih uporabnikov. V zakon je vključena tudi vsebina Direktive o proizvodih zavajajočega videza, ki zaradi tega ogrožajo zdravje in varnost potrošnikov (87/357/EGS)

 

Kratek povzetek in splošne informacije o Zakonu o splošni varnosti proizvodov najdete tukaj >>>

 

 

Podzakonski akti:

Vžigalniki so sami po sebi nevarni proizvodi, ker so vir plamena in toplote, in ker vsebujejo vnetljivo tekočino. Pomenijo resno nevarnost, posebej kadar jih napačno uporabijo otroci, saj lahko hitro povzročijo požare, poškodbe. Statistika kaže tudi na veliko smrtnih primerov. Ker se države članice v pristopu in nameravanih ukrepih za preprečitev zgoraj naveden resne nevarnosti razlikujejo, je Evropska komisija dne 11. maja 2006 sprejela odločbo št. 2006/502/ES o zahtevi, da države članice sprejmejo ukrepe za zagotovitev, da se dajo na trg samo vžigalniki, ki so varni za otroke, in za prepoved dajanja neobičajnih vžigalnikov na trg, ki je bila zadnjič spremenjena z Izvedbenim sklepom Evropske Komisije št. 2014/61/EU z dne 5. februarja 2014. Tako je zagotovljena enotna raven zaščite na celotnem notranjem trgu EU.

 

Z  izdano uredbo je za izvajanje nadzora imenovan Tržni inšpektorat RS. Kazenske določbe so določene v okviru Zakona o splošni varnosti proizvodov (Uradni list RS, št. 101/03), katerega 8. člen je tudi pravna podlaga za sprejem te uredbe.

      

Več o zahtevah za vžigalnike najdete tudi na spletni strani EU.

 

Glej tudi: 8 točk varne uporabe vžigalnikov

S Pravilnikom o obliki in vsebini obvestila o nevarnem proizvodu je določen način obveščanja o nevarnem proizvodu s strani proizvajalcev in distributerjev. Evropska komisija je zaradi hitrejše in lažje izmenjave informacij pripravila tudi možnost elektronske prijave nevarnih proizvodov - Business Application.

 

Obrazci za elektronsko prijavo so na voljo v angleškem, francoskem, nemškem, italijanskem in španskem jeziku.

 

več>>>

 

Prijava nevarnih proizvodov s strani proizvajalcev - letak

Drugi dokumenti, pomembni za izvajanje Direktive 2001/95/ES:

Koristne povezave: