Skoči na vsebino

DIREKTIVA O PREMIČNI TLAČNI OPREMI

Za področje premične tlačne opreme se uporabljajo podobna načela kot veljajo za direktive novega pristopa

 

 

Direktiva 2008/68/ES  o notranjem prevozu nevarnega blaga in Direktiva 2010/35/EU  o premični tlačni opremi in o razveljavitvi direktiv Sveta 76/767/EGS, 84/525/EGS, 84/526/EGS, 84/527/EGS in 1999/36/ES, ki sta v slovenski pravni red preneseni z Zakonom o prevozu nevarnega blaga (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 41/09, 97/10 in 56/15) in Pravilnikom o premični tlačni opremi (Uradni list RS, št. 72/11) urejajo prost pretok nevarnega blaga na trgu EU in varnost transporta nevarnega blaga v premični tlačni opremi kot embalaži v transportu po cesti, železnici in celinskih vodnih poteh.