Skoči na vsebino

SLOVENSKI CENTER SOLVIT

 

 

SOLVIT je brezplačni sistem neformalnega reševanja sporov na področju notranjega trga EU. Mreža SOLVIT zajema vse države članice EU, poleg tega pa tudi Norveško, Islandijo in Lihtenštajn. Centri SOLVIT so sestavni del državnih uprav in si prizadevajo za iskanje pragmatičnih rešitev življenjskih problemov v najkrajšem možnem času, in sicer najpozneje v roku deset tednov

 

 

 

 

 

     

 

SOLVIT lahko pomaga kadar so izpolnjeni naslednji pogoji:

  • gre za čezmejne probleme;
  • ki nastanejo zaradi napačne uporabe prava EU;
  • kadar so vključeni organi javne uprave na lokalni, regionalni ali državni ravni.

 

SOLVIT ne more pomagati:

  • v primerih, kjer je sodni postopek že v teku;
  • v sporih v razmerju podjetje-podjetje, posameznik-posameznik ali posameznik-podjetje.

 

Možnosti za predložitev primera: 

  • Izpolnite spletni obrazec za pritožbe;
  • Pišite slovenskemu Centru SOLVIT: e-pošta: solvit(at)gov.si ali na naslov: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Kotnikova 5, 1000 Ljubljana;
  • Pokličite slovenski Center SOLVIT: Mojca Mihelčič, tel. 01/400-3657 ali Mojca Bešter, tel. 01/400-3538; 

SOLVIT se zavezuje, da bo uporabil vaše osebne podatke le pri reševanju vašega primera. Preberite si Izjavo o zasebnosti.   

 

Uporabne povezave: