Skoči na vsebino

STRUKTURA UDELEŽENCEV V SISTEMU IMI

 

Nacionalni koordinator IMI (NIMIC)

 

Nacionalni koordinator IMI skrbi za splošno vzpostavitev sistema IMI v državi:

  • v sistemu registrira ali potrjuje registracijo pristojnih organov in morebitnih drugih koordinatorjev,
  • deluje kot glavna kontaktna točka za udeležence IMI v državah članicah za vprašanja v zvezi z IMI, vključno z zagotovitvijo informacij o vidikih v zvezi z varstvom osebnih podatkov,
  • deluje kot sogovornik Komisije za vprašanja v zvezi z IMI, vključno z zagotavljanjem informacij o vidikih v zvezi z varstvom osebnih podatkov,
  • udeležencem IMI zagotavlja znanje, usposabljanje in podporo, vključno z osnovno tehnično pomočjo,
  • skrbi za učinkovito delovanje sistema, vključno s pravočasnim in ustreznim odzivom pristojnih organov na zahtevke v upravnem sodelovanju držav članic
  • sodeluje s Komisijo pri razvoju sistema.

NIMIC je v Sloveniji Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. V slovenskem delu sistema ni vključenih drugih pooblaščenih koordinatorjev. Le nekateri pristojni organi imajo v delovnem postopku vlogo koordinatorjev za zahtevke, kar jim omogoča izvajanje potrditvene ali posredniške funkcije.

 

 

Pristojni organi

 

Pristojni organi so glavni udeleženci IMI, ki so vključeni v izmenjavo informacij v upravnem sodelovanju držav članic. Lahko so državni organi (npr. ministrstva) ali drugi organi, ki jim je država podelila pristojnost za izvajanje zakonodaje na določenem področju notranjega trga (npr. zbornice). Delujejo lahko na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni in so lahko prijavljeni za več zakonodajnih področij.

 

Pristojni organi zagotovijo, da se v skladu z veljavnim aktom Unije ustrezen odgovor poda v čim krajšem možnem času, v vsakem primeru pa v roku, določenem v navedenem aktu.

 

Pristojni organi lahko kot dokaz uporabijo vse informacije, dokumente, ugotovitve, izjave ali overjene kopije, ki jih prejmejo v elektronski obliki prek IMI, pod enakimi pogoji kot podobne informacije, pridobljene v lastni državi, za namene, ki so združljivi z nameni, za katere so bili podatki prvotno zbrani.

 

 

Komisija

 

Komisija je odgovorna za izvajanje naslednjih nalog:

  • zagotavlja varnost, razpoložljivost, vzdrževanje ter razvoj programske opreme in infrastrukture IT za IMI,
  • zagotavlja večjezični sistem, vključno z obstoječimi funkcijami prevajanja, usposabljanje v sodelovanju z državami članicami in službo za pomoč uporabnikom, ki zagotavlja pomoč državam članicam pri uporabi IMI,
  • prijavlja nacionalne koordinatorje IMI in jim dodeljuje dostop do IMI,
  • izvaja postopke obdelave osebnih podatkov v IMI, kadar je to določeno v uredbi IMI, v skladu z nameni, določenimi z veljavnimi akti Unije,

Komisija ne sodeluje v postopkih upravnega sodelovanja, ki vključujejo obdelavo osebnih podatkov, razen če je to predpisano v določbi akta Unije.

 

 

Pravice dostopa do IMI

 

Dostop do IMI imajo samo uporabniki IMI, to pomeni osebe, ki delujejo pod nadzorom udeleženca IMI in so v IMI prijavljene v imenu tega udeleženca IMI. Udeleženci IMI zagotovijo, da uporabniki IMI, ki delujejo pod njihovim nadzorom, spoštujejo zahteve drugih udeležencev IMI glede zaupne obravnave informacij, izmenjanih prek IMI.

 

Udeleženci IMI si osebne podatke izmenjujejo in jih obdelujejo samo za namene, opredeljene v zadevnih določbah aktov Unije.Podatki, ki jih posamezniki, na katere se nanašajo podatki, predložijo IMI, se uporabljajo samo za namene, za katere so bili predloženi.

 

Komisija ima za namene opravljanja svojih nalog in pripravo statističnih poročil dostop do potrebnih informacij v zvezi s postopki obdelave, izvedenimi v IMI. Komisija tudi uvede potrebne ukrepe za zagotovitev varnosti osebnih podatkov, obdelanih v IMI, vključno z ustreznim nadzorom dostopa do podatkov in varnostnim načrtom, ki se redno posodablja.

 

Nazaj