Skoči na vsebino

IMPLEMENTACIJA DIREKTIVE O STORITVAH

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2006/123/ES o storitvah na notranjem trgu (DSNT) je bila sprejeta 12.12.2006 in objavljena v Uradnem listu Evropske Unije OJ L 376 dne 27.12.2006. Rok za implementacijo je bil 28.12.2009.

 

Na osnovi direktive so bili sprejeti trije akti, in sicer:

Zakon o storitvah je splošni akt, ki med drugim ponudnike storitev obvešča in jih usmerja na področne akte, ki vsebinsko urejajo in regulirajo opravljanje posameznih storitev, ki spadajo v okvir DSNT. Področna zakonodaja je bila usklajena z osnovnimi zahtevami direktive.

 

Prenos direktive z vidika prilagoditve področne zakonodaje je Slovenija notificirala pri Evropski komisiji julija 2011.

 

Za dokončno implementacijo storitvene direktive Slovenija vzpostavlja Enotno kontaktno točko (EKT). Cilj EKT je nudenje vseh informacij v zvezi z opravljanjem storitev na območju Slovenije, kot tudi izvedba vseh potrebnih postopkov in pridobitev dovoljenj na daljavo, po elektronski poti.

 

Projekt EKT tehnično izvaja Ministrstvo za notranje zadeve v okviru sistema “e-vlada”, v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

 

V okviru projekta EKT je Ministrstvo za notranje zadeve junija 2012 vzpostavilo nov državni spletni portal EUGO Slovenia - Slovenia Business Point. Obiščete ga lahko na spletnem naslovu: www.eugo.gov.si. Portal je namenjen tujim ponudnikom storitev, ki na enem mestu, na enostaven, pregleden in uporabnikom prijazen način nudi celovite informacije v življenjskem ciklu poslovanja v Sloveniji.

 

Že več let delujoči elektronski sistem e-Vem se vključuje v EKT in je v fazi nadgradnje. Podobno kot EUGO za tujce, bo e-VEM domačim podjetnikom nudil podobne storitve - poleg že možnega ustanavljanja bo v kratkem nudil tudi vse informacije povezane z opravljanjem reguliranih storitev, pridobivanje dovoljenj po elektronski poti, ipd. Predvideva se, da bo ponudnikom omogočena elektronska izvedba prvih postopkov v zadnjem kvartalu 2014.

 

Vsebine so dostopne v slovenskem in angleškem jeziku, odvisno od portala. 

 

Evropska komisija je v letu 2013 na podlagi zaključkov medsebojnega ocenjevanja gospodarsko najbolj pomembnih storitvenih področij (poslovne storitve: pravne storitve, davčno svetovanje, računovodske storitve, storitve inženirjev in arhitektov; gradbeništvo in obrt; storitve nepremičninskih posrednikov; trgovina; turizem) pripravila poročilo o stanju regulacije in implementacije DSNT po posameznih državah članicah. Pripravila je tudi priporočila za nadaljnje ukrepanje v posameznih državah članicah, ki so bila obravnavana na junijskem Svetu za konkurenčnost.

 

V priporočilu za Slovenijo je med drugim navedeno naslednje:

  • na pregledanih področjih v slovenski zakonodaji ni prepovedanih zahtev (14. čl. DSNT);
  • predlog za revizijo še obstoječih zahtev, ki so predmet ocene in jih države članice z ustrezno utemeljitvijo lahko obdržijo (15. čl. DSNT: odvetništvo – tarife, lastništvo; kolektivne organizacije – pravna oblika/neprofitne organizacije; stečajni upravitelji, nepremičninski posredniki – tarife;
  • potrebna je dosledna in popolna implementacija čezmejnega/začasnega delovanja ponudnikov storitev (med drugim za storitve certificiranja; dimnikarstvo, okoljski monitoring – storitve še vedno rezervirane za izbrane ponudnike v Sloveniji);
  • potrebna je dosledna implementacija molka organa v področni zakonodaji, pri čemer velja, da v primeru, ko pristojni organ stranki ne odgovori, je dovoljenje prosilcu dodeljeno;
  • čimprejšnja vzpostavitev polno delujoče EKT.

Po ugotovitvah Komisije je popolna in pravilna implementacija DSNT z nadaljnjim razvojem storitvenega sektorja, v okviru Partnerstva za novo rast na področju storitev (2012 – 2015), eden izmed pomembnih ukrepov za ponovni gospodarski zagon enotnega trga EU.

 

Slovenija pri Komisiji urgira vzpostavitev dejanskega učinkovitega prostega pretoka ljudi, brez katerega ostaja prosti pretok storitev paraliziran in kljub vsem naporom ne more zadovoljivo zaživeti.

 

Kontakt: Ada England Kerr, tel.št. 01-400-3466; ada.kerr(at)gov.si