Skoči na vsebino

SEKTOR ZA PROIZVODE

V okviru sektorja se opravljajo naslednje aktivnosti na področju zagotavljanja prostega pretoka proizvodov na enotnem trgu EU in na mednarodni ravni:

 

  • Oblikovanje politike in razvojnih usmeritev na področju zagotavljanja prostega pretoka proizvodov,
  • Predstavljanje stališč Republike Slovenije v organih Evropske Komisije,
  • Priprava nacionalnih zakonov in drugih aktov ter implementacija evropskih predpisov s področja zagotavljanja prostega pretoka proizvodov, odprave tehničnih ovir pri trgovanju, urejanja pogojev dajanja proizvodov na trg, določitve bistvenih zahtev za proizvode zaradi zaščite javnega interesa (tehnične, varnostne in druge zahteve): 
  • Sodelovanje z drugimi ministrstvi in institucijami pri reševanju strokovnih vprašanj v postopkih implementacije in uveljavitve novih pravnih aktov, ki lahko vplivajo na prost pretok proizvodov, informiranje gospodarskih subjektov o obveznostih pri zagotavljanju skladnosti s predpisanimi tehničnimi zahtevami:
  • Podrobnejše informacije o ureditvah in tehničnih predpisih s področij posameznih proizvodov:
  • Urejanje neharmoniziranega področja: 
  • Sodelovanje in usmerjanje pri delovanju spremljajoče nacionalne tehnične infrastrukture kakovosti (standardizacija, akreditacija, meroslovje): 
  • Zagotavljanje nadzora na trgu in izmenjave informacij o nevarnih proizvodih:
  • Urejanje področja delovanja organov za ugotavljanje skladnosti: