Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

UDELEŽBA DELAVCEV PRI DOBIČKU

 

Zakon o udeležbi delavcev pri dobičku (Uradni list RS, št. 25/08, v nadaljevanju ZUDDob) je Državni zbor sprejel na svoji seji dne 29. februarja 2008 in je pričel veljati konec marca leta 2008. Udeležba delavcev pri dobičku je bila sicer na podlagi  230. člen Zakona o gospodarskih družbah že prej omogočena, vendar pa ni bila davčno ali kako drugače spodbujana.

 

Cilj zakona je povečati produktivnost in donosnost družb s stimuliranjem zaposlenih na podlagi možnosti pridobivanja dodatnih nagrad za njihovo delo. S tem ko zakon določa različne davčne spodbude, pozitivno učinkuje tako na zaposlene kot gospodarske družbe.

 

Na podlagi ZUDDob je omogočena udeležba delavcev pri dobičku, in sicer v višini največ 20% dobička posameznega poslovnega leta, vendar ne več kot 10% letnega bruto zneska plač, izplačanih v družbi v tem poslovnem letu. Največji znesek, ki ga lahko delavec prejeme, je z zakonom omejen na 5.000 evrov.

 

Družba in delavci se lahko dogovorijo za denarno ali delniško shemo udeležbe pri dobičku. Določitev sheme je ena izmed obveznih sestavin  pogodbe, ki jo skleneta stranki in jo v odobritev in registracijo posredujeta Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. Le pogodba, vpisana v register namreč nudi možnost za uveljavljanje davčnih olajšav in olajšav pri prispevkih za socialno varnost. Denarna shema daje delavcem pravico do izplačila pripadajočega zneska dobička v denarju, delniška shema pa v obliki delnic.

 

Zakon družbam in delavcem za katere velja pogodba, registrirana v skladu z določbami ZUDDob priznava davčne olajšave in olajšave pri prispevkih za socialno varnost. V skladu z 31. členom  ZUDDob lahko družba uveljavlja zmanjšanje davčne osnove, določene po zakonu, ki ureja obdavčitev pravnih oseb, za 70% pripadajočega zneska dobička, če je  delavcem izplačan dohodek po preteku enega leta ali za 100% pripadajočega zneska dobička, v kolikor delavci razpolagajo z izplačilom dohodka po preteku treh let. Poleg tega veljajo tudi olajšave pri dohodnini in prispevkih za socialno varnost, in sicer se delavcem po preteku enega leta ne všteva v davčno osnovo 70% dohodka, ki ga predstavlja pripadajoči znesek dobička, prispevki za socialno varnost pa se obračunajo in plačajo od 30% tega dohodka. Če je dohodek izplačan po preteku treh let, se ne všteva v davčno osnovo v višini 100% tega dohodka, za prispevke za socialno varnost pa velja oprostitev plačila.

 

Na podlagi 21. člena Zakona o udeležbi delavcev pri dobičku (ZUDDob, Uradni list RS, št. 25/08, z dne 14.03.2008) vpisuje Ministrstvo za gospodarstvo odobrene pogodbe v poseben register.

 

V register se vpisujejo naslednji podatki: 

  • firma in sedež firme
  • datum vpisa v register
  • št. odločbe vpisa v register
  • shema
  • datum sklenitve pogodbe
  • prva delitev dobička

REGISTER

 

Firma

Sedež firme

Datum vpisa v register

Št. odločbe vpisa v register

Shema

Datum sklenitve pogodbe

Prva delitev dobička

BTC d.d.

Šmartinska cesta 152,

1533 Ljubljana

10.12.2008

963-3/08-05

denarna

02.09.2008

iz poslovnega leta 2009

Iskra Avtoelektrika d.d.

Polje 15,

5290 Šempeter

10.12.2008

963-2/08-05

delniška

24.07.2008

iz poslovnega leta 2009

Kladivar Žiri d.d.

Industrijska ulica 2,

4226 Žiri

19.12.2008

963-6/08-2

denarna

18.11.2008

iz poslovnega leta 2009

Business Solutions d.o.o.

Velika pot 15,

5250 Solkan

19.12.2008

963-4/08-4

denarna

28.11.2008

iz poslovnega

leta 2008

Elektroservisi d.d.

Dobrave 6,

1236 Trzin

19.12.2008

963-5/08-3

denarna

28.11.2008

iz poslovnega

leta 2008

Izi mobil d.d.

Stegne 11b,

1000 Ljubljana

19.12.2008

963-7/08-2

denarna

04.12.2008

iz poslovnega

leta 2009

ITEM d.o.o.

Resljeva cesta 16,

1000 Ljubljana

23.12.2008

963-11/08-2

denarna

19.12.2008

iz poslovnega

leta 2008

Delavska hranilnica d.d.

Miklošičeva 5,

1000 Ljubljana

22.12.2008

963-8/08-2

denarna

20.11.2008

Iz poslovnega leta 2009

Omega d.o.o.

Dolinškova 8, 1000 Ljubljana

08.01.2009

963-19/2008-2

denarna

17.12.2008

 

iz poslovnega leta 2008

Interzav d.o.o.

Vojkovo nabrežje 32, 6000 Koper

 

08.01.2009

963-13/2008-2

denarna

17.12.2008

iz poslovnega leta 2008

Interagent d.o.o.

Vojkovo nabrežje 30, 6000 Koper

 

08.01.2009

963-16/2008-2

denarna

17.12.2008

iz poslovnega leta 2008

Intereuropa IT d.o.o.

Vojkovo nabrežje 32, 6000 Koper

 

08.01.2009

963-12/2008-2

denarna

17.12.2008

iz poslovnega leta 2008

Intereuropa Transport d.o.o.

Vojkovo nabrežje 32, 6000 Koper

 

08.01.2009

963-15/2008-2

denarna

17.12.2008

iz poslovnega leta 2008

Intereuropa d.d.

Vojkovo nabrežje 32, 6000 Koper

 

08.01.2009

963-14/2008-2

denarna

17.12.2008

iz poslovnega leta 2008

Domplan d.d.

Bleiweisova 14,

4000 Kranj

12.01.2009

963-17/2008-2

denarna

23.12.2008

iz poslovnega leta 2009

Casino Kobarid d.d.

Staro selo 60/a, 5222 Kobarid

12.01.2009

963-

1/2009-2

denarna

22.12.2008

iz poslovnega leta 2009

HIT hoteli, igralnice, turizem d.d.

Delpinova 7a, 5000 Nova Gorica

12.01.2009

963-18/2008-2

denarna

19.12.2008

iz poslovnega leta 2009

DR. GORKIČ d.o.o.

Obrtniška ulica 11, 1370 Logatec

29.01.2009

963-

2/2009-4

denarna

22.12.2008

Iz poslovnega leta 2008

ŠPICA INTERNATIONAL  d.o.o.

Pot k sejmišču 33, 1231 LJUBLJANA-ČRNUČE

23.06.2009

963-4/2009-4

denarna

22.4.2009

iz poslovnega leta 2009

VODNO-GOSPODARSKI BIRO MARIBOR d.o.o.

Glavni trg 19/c MARIBOR

19.08.2009

963-5/2009-4

denarna

08.06.2009

iz poslovnega leta 2009

ASTEC d.o.o.

Tržaška cesta 118

1000 Ljubljana

14.10.2009

963-7/2009-4

denarna

18.06.2009

iz poslovnega leta 2009

FOTONA d.d.

Stegne 7

1210 Ljubljana

7.12.2009

963-6/2009-6

denarna

26.11.2009

Iz poslovnega leta 2010

DR. GORKIČ d.o.o.

Obrtniška ulica 11, 1370 LOGATEC

28.12.2009

963-9/2009-2

denarna

18.12.2009

Iz poslovnega leta 2009

DATALAB TEHNOLOGIJE d.d.

Koprska 92,

1000 LJUBLJANA

29.12.2009

963-10/2009-2

delniška

16.12.2009

Iz poslovnega leta 2009

XLAB d.o.o.

Pot za BRDOM 100

1000 LJUBLJANA

05.05.2010

963-11/2009-5

denarna

23.12.2009

Iz poslovnega leta 2010

KLADIVAR d.o.o.

Industrijska ulica 2

4226 ŽIRI

11.8.2010

963-2/22010-5

denarna

24.6.2010

Iz poslovnega leta 2010

IZI MOBIL d.d.

Stegne 11b

1000 LJUBLJANA

1.9.2010

963-3/2010-2

denarna

11.8.2010

Iz poslovnega leta 2010

FOTONA d.d.

Stegne 7

1210 LJUBLJANA

19.10.2010

963-4/2010-4

denarna

31.8.2010

Iz poslovnega leta 2011

BTC d.d.

Šmartinska 152

LJUBLJANA

27.10.2010

963-5/2010-2

denarna

21.6.2010

Iz poslovnega leta 2010

DATALAB TEHNOLOGIJE d.d.

Koprska 92,

1000 LJUBLJANA

30.11.2010

963-6/2010-2

delniška

4.11.2010

Iz poslovnega leta 2010

DR. GORKIČ d.o.o.

Obrtniška ulica 11, 1370 Logatec

12.1.2011

963-

7/2010-2

denarna

17.12.2010

Iz poslovnega leta 2010

ELEKTROSERVISI d.d.

Dobrave 6

1236 Trzin

25.8.2011

963-3/2011-4

denarna

1.7.2011

Iz poslovnega leta 2011

KLADIVAR d.o.o.

Industrijska ulica 2

4226 Žiri

13.9.2011

963-4/2011-4

denarna

21.7.2011

Iz poslovnega leta 2011

DATALAB TEHNOLOGIJE d.d.

Koprska 92, 1000 Ljubljana

20.1.2012

963-8/2011-4

delniška

2.12.2011

Iz poslovnega leta 2011

DR. GORKIČ d.o.o.

Obrtniška ulica 11, 1370 Logatec

23.1.2012

963-7/2011-2

denarna

16.12.2011

Iz poslovnega leta 2011

FOTONA  d.d.

Stegne 7, 1210 Ljubljana

16.1.2012

963-5/2011-2

denarna

5.12.2011

Iz poslovnega leta 2012

PEKARNA PEČJAK d.o.o.

Dolenjska cesta 442, 1291 Škofljica

17.1.2012

963-6/2011-2

denarna

12.12.2011

Iz poslovnega leta 2012

KMETIJSKO GOSPODARSTVO LENDAVA d.d.

Glavna ulica 115, 9220 Lendava

20.2.2012

963-9/2011-6

denarna

28.12.2011

Iz poslovnega leta 2012

DATALAB TEHNOLOGIJE d.d.

Koprska 92, 1000 Ljubljana

11.12.2012

963-4/2012-2

delniška

23.11.2012

Iz poslovnega leta 2012z poslovnega leta 2011opolnitvah torja za prevajanje in bo tako brezplačen. Cena kona o gospodarskih družbah

FOTONA  d.d.

Stegne 7, 1210 Ljubljana

13.12.2012

963-3/2012-2

denarna

5.9.2012

Iz poslovnega leta 2013

DOMPLAN d.d.

Bleiweisova cesta 14, 4000 Kranj

13.12.2012

963-5/2012-2

denarna

7.12.2012

Iz poslovnega leta 2012

DR. GORKIČ d.o.o.

Obrtniška ulica 11, 1370 Logatec

27.12.2012

963-

6/2012-2

denarna

14.12.2012

Iz poslovnega leta 2012

Datalab SI d.o.o.

Koprska 92, 1000 Ljubljana

3.1.2013

963-1/2012-3

delniška

17.12.2012

Iz poslovnega leta 2012

Fotona d.d.

Stegne 7,

1000 Ljubljana

31.7.2013

943-3/2013/2

denarna

4.7.2013

Iz poslovnega leta 2014

Omega d.o.o.

Dolinškova 8

1000 Ljubljana

30.1.2014

963-4/2013-2

denarna

4.12.2013

Iz poslovnega leta 2013

HIT d.d.

Delpinova 7a

5000 Nova Gorica

30.1.2014

963-5/2013-2

denarna

19.9.2013

Iz poslovnega leta 2014

DOMPLAN INVESTA  d.d.

Bleiweisova cesta 14, 4000 Kranj

30.1.2014

963-2/2012-9

denarna

12.12.2013

Iz poslovnega leta 2014

DATALAB TEHNOLOGIJE d.d.

Koprska 92,

1000 Ljubljana

19.2.2014

963-2/2014-2

delniška

17.1.2014

Iz poslovnega leta 2013

DATALAB SI d.o.o.

Koprska 92,

1000 Ljubljana

19.2.2014

963-3/2014-2

delniška

17.1.2014

Iz poslovnega leta 2013

HIT d.d.

Delpinova 7a

5000 Nova Gorica

5.12.2014

963-7/2014-2

denarna

24.9.2014

Iz poslovnega leta 2015

POCLAIN HYDRAULICS d.o.o.

Industrijska cesta 2

4226 Žiri

5.1.2015

963-8/2014-4

denarna

4.11.2014

Iz poslovnega leta 2014

FOTONA d.d.

Stegne 7

1000 Ljubljana

17.2.2015

963-9/2014-2

denarna

15.12.2014

Iz poslovnega leta 2015

DATALAB TEHNOLOGIJE D.D.

Koprska 98

1000 Ljubljana

25.2.2015

963-11/2014-3

delniška

19.12.2014

Iz poslovnega leta 2014

Datalab SI d.o.o.

Koprska 98

1000 Ljubljana

11.3.2015

963-10/2014-2

delniška

19.12.2014

Iz poslovnega leta 2014

MASTERLINE D.O.O.

Opekarska cesta 27

1000 Ljubljana

19.3.2015

963-1/2015-2

denarna

27.1.2015

Iz poslovnega leta 2014

SALUS, Veletrgovina, družba za promet s farmacevtskimi, medicinskimi in drugimi proizvodi d.o.o.

Litostrojska c. 46 a

1000 Ljubljana

19.8.2015

963-4/2015-2

denarna

24.6.2015

Iz poslovnega leta 2015

Jeruzalem Ormož SAT d.d.

Kerenčičev trg 8

2270 Ormož

30.9.2015

963-5/2015-3

denarna

5.8.2015

Iz poslovnega leta 2015

Avtocenter Ormož d.o.o.

Hardek 44 c

2270 Ormož

9.10.2015

963-6/2015-2

denarna

10.9.2015

Iz poslovnega leta 2015

FOTONA d.o.o.

Stegne 7

1000 Ljubljana

24.12.2015

963-7/2015-2

denarna

16.11.2015

Iz poslovnega leta 2016

HIT d.d.

Delpinova 7a

5000 Nova Gorica

24.12.2015

963-8/2015-2

denarna

24.11.2015

Iz poslovnega leta 2016

Izi mobil  d.d.

Stegne 11b

1000 Ljubljana

13.1.2016

963-9/2015-2

denarna

9.12.2015

Iz poslovnega leta 2015-2019

Jeruzalem Sat – oljarna in mešalnica središče d.o.o.

Ljutomerska cesta 4

2277 Središče ob Dravi

16.3.2016

963-10/2015-4

denarna

19.11.2015

Iz poslovnega leta 2015

Jeruzalem Ormož SAT d.d.

Kerenčičev trg 8

2270 Ormož

24.8.2016

963-4/2016-3

denarna

1.7.2016

Iz poslovnega leta 2016

HIT d.d.

Delpinova 7a

5000 Nova Gorica

24.8.2016

963-5/2016-3

denarna

1.8.2016

Iz poslovnega leta 2017

Jeruzalem SAT – oljarna in mešalnica Središče d.o.o.

Ljutomerska cesta 4

2277 Središče ob Dravi

5.9.2016

963-6/2016-2

denarna

16.6.2016

Iz poslovnega leta 2016

Avtocenter Ormož d.o.o.

Hardek 44c, 2270 Ormož

5.1.2017

963-7/2016-5

denarna

26.10.2016

Iz poslovnega leta 2016, 2017 in 2018

Fotona d.o.o.

Stegne 7, 1000 Ljubljana

30.1.2017

963-8/2016-4

denarna

29.12.2016

Iz poslovnega leta 2017

Datalab Tehnologije d.d.

Hajdrihova ulica 28.c, 1000 Ljubljana

18.1.2018

963-8/2017-2

delniška

27.6.2016

Iz poslovnega leta 2017

Datalab SI d.o.o.

Hajdrihova ulica 28.c, 1000 Ljubljana

8.12.2017

963-4/2017-2

delniška

27.6.2016

Iz poslovnega leta 2017

Datalab Tehnologije d.d.

Hajdrihova ulica 28.c, 1000 Ljubljana

8.12.2017

963-3/2017

delniška

15.5.2017

Iz poslovnega leta 2018

Datalab SI d.o.o.

Hajdrihova ulica 28.c, 1000 Ljubljana

8.12.2017

963-5/2017

delniška

15.5.2017

Iz poslovnega leta 2018

Jeruzalem Ormož SAT d.o.o.

Kerenčičev trg 8

2270 Ormož

8.12.2017

963-2/2017-4

denarna

1.7.2017

Iz poslovnega leta 2017

Jeruzalem SAT – oljarna in mešalnica Središče d.o.o.

Ljutomerska cesta 4

2277 Središče ob Dravi

8.12.2017

963-6/2017-2

denarna

3.7.2017

Iz poslovnega leta 2017

FOTONA d.d.

Stegne 7

1210 LJUBLJANA

1. 2. 2018

963-9/2017-2

denarna

12.12.2017

Iz poslovnega leta 2018