Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

MSP TEST

Celovita presoja vplivov predpisov na gospodarstvo 

 

MSP test predstavlja oceno vplivov predpisov na gospodarstvo, predvsem na mala in srednje velika podjetja (MSP). Za pripravo ocene vplivov so zadolženi pripravljavci predpisov, skladno z 8.b členom Poslovnika Vlade RS:

http://www.gsv.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/.  

 

Priprava MSP testa je obvezna za vse zakone, razen za zakone, ki se sprejemajo po nujnem postopku. (Sklep Vlade Republike Slovenije št. 00404-2/2016/55 z dne 12.1.2017.)

 

MSP test je obvezna priloga predloga zakona v skladu s Prilogo 3 Navodila za izvajanje Poslovnika Vlade Republike Slovenije št. 10.

 

 Pripravljajo ga pripravljavci predpisov pri oblikovanju predlogov zakonov s ciljem, da izberejo optimalne ukrepe z vidika vpliva na gospodarstvo, predvsem na mala in srednje velika podjetja in povečajo transparentnost zakonodaje. Poleg tega je namenjen zainteresirani in širši javnosti, ki lahko ob predlogu predpisa preveri, kakšen je vpliv na gospodarstvo, saj je na portalu eDemokracija MSP test objavljen skupaj s predlogom predpisa: https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov.html.  

 

Namen MSP testa je povečati zavedanje o kvalitativnih in kvantitativnih vplivih predpisov na gospodarstvo in posledično zmanjšati negativne vplive na gospodarstvo.

 

MSP test meri naslednje vplive predpisov na gospodarstvo: 

  • Kvantitativne vplive: neposredni stroški (davki, prispevki, pristojbine) in posredni stroški (dejanski posredni stroški in administrativni stroški) ter
  • Kvalitativne vplive na pravno  varnost, delovne pogoje zaposlenih, konkurenco, delo na črno in sivo ekonomijo, produktivnost, naložbe v raziskave in razvoj, internacionalizacijo ter

MSP test pripravljavce predpisov opozarja na sistematično vključevanje in vrednotenje posebnih možnosti za mala podjetja kot so:

  • Uporaba delnih ali vsaj časovnih oprostitev za mala podjetja, če bi popolna oprostitev, izničila namen predpisa;
  • Daljša prehodna obdobja za prilagoditev;
  • Racionalizacija upravne dejavnosti (npr. revizije), knjigovodske obremenitve in zahteve za poročanje;
  • Znižane pristojbine, davčne olajšave in podobne oblike privilegiranega pristopa za majhna podjetja;
  • Možnost za interakcijo z vlado in poskrbeti za upravne naloge v elektronski obliki. 

Ministrstvo za javno upravo je pripravilo aplikacijo, ki podpira postopek presoje vplivov nastajajočih predpisov na gospodarstvo. Za pripravo MSP testa je za pripravljavce predpisov omogočen dostop do MSP testa: https://mopedws-test.sigov.si.

 

Prav tako so pripravljena Navodila za pripravo MSP testa.

 

Nadzor nad kakovostjo opravljenih MSP testov izvaja Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v času medresorske obravnave predloga zakona. 

 

V primeru tehničnih težav pri uporabi aplikacije se obrnite na EKC – enotni kontaktni center pri Ministrstvu za javno upravo, in sicer na tel. št.: 080 20 02 ali ekc(at)gov.si.

 

V primeru vsebinskih vprašanj pri pripravi MSP testa se obrnite na gp.mgrt(at)gov.si.