Skoči na vsebino

NOTRANJI TRG

 

Direktorat za notranji trg pripravlja in izvaja politiko s področja enotnega trga blaga in storitev, tehnične zakonodaje, nacionalne infrastrukture kakovosti, prava družb, varstva potrošnikov in konkurence, intelektualne lastnine, kontrole cen, trgovinske dejavnosti, poštnih storitev, pogrebne in pokopališke dejavnosti ter prikritih vojnih grobišč. 

 

Naloge direktorata se glede na obseg, medsebojno povezanost, usklajevanje in usmerjanje, opravljajo v naslednjih organizacijskih enotah:

Kontakt:

 

Jernej Tovšak, generalni direktor