Skoči na vsebino

NOTRANJI TRG

 

Direktorat za notranji trg pripravlja in izvaja politiko s področja enotnega trga blaga in storitev, tehnične zakonodaje, nacionalne infrastrukture kakovosti, prava družb, varstva potrošnikov in konkurence, intelektualne lastnine, kontrole cen, trgovinske dejavnosti in trgovinske politike, poštnih storitev, pogrebne in pokopališke dejavnosti ter prikritih vojnih grobišč. 

 

Naloge direktorata se glede na obseg, medsebojno povezanost, usklajevanje in usmerjanje, opravljajo v naslednjih organizacijskih enotah:

 

Kontakt:

 

Direktorat za notranji trg

Franc Stanonik, generalni direktor

Kotnikova 5, 1000 Ljubljana

T: 01 400 35 64

E: gp.mgrt@gov.si