Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

LESARSTVO

Naloge:

 • organizacija dela v direktoratu,
 • upravljanje in pospešitev izvajanja akcijskega načrta »Les je lep«, skupaj z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) ter z ostalimi resorji in deležniki iz gozdno-lesne verige,
 • spodbujanje nastajanja in povezovanja lesarskih podjetij z institucijami znanja (RRI) ter s kreativnimi industrijami,
 • spodbujanje domačih (javnih in zasebnih) investicij v slovensko lesno-predelovalno industrijo,
 • usmerjanje sredstev EU v integralne sinergijske projekte s področja lesarstva, v skladu z operativnimi programi, regionalnimi programi, Strategijo pametne specializacije,
 • spodbujanje in podpora prodoru lesarskih podjetij na tuje trge,
 • promocijske aktivnosti za povečanje rabe lesa, predvsem med mladimi, v javnem sektorju in med širšo javnostjo,
 • sodelovanje z drugimi resorji pri pripravi zakonodaje in drugih ukrepov, ki posredno ali neposredno zadevajo lesno predelovalno industrijo,
 • sooblikovanje sprememb upravljanja z gozdom v državni lasti z MKGP,
 • spremljanje EU politik na področju gozdno-lesne verige,
 • sodelovanje s panožnimi združenji (OZS, GZS..),
 • povezovanje deležnikov, teritorialni razvojni dialog in medresorsko sodelovanje.

 

 

DIREKTORAT ZA LESARSTVO

 

Jože Prikeržnik, generalni direktor

Kotnikova 5, 1000 Ljubljana

T: 01/400 36 83

E: gp.mgrt(at)gov.si