Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

AKTIVNOSTI IN UKREPI ZA SPODBUJANJE TNI

 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je zadolženo za oblikovanje politike spodbujanja TNI, izvajalska institucija na tem področju pa je javna agencija SPIRIT Slovenija, ki med drugim nudi brezplačne, informacijske, svetovalne in druge storitve za tuje investitorje, tako osebno kot preko spletnega portala INVESTSLOVENIA.  (www.investslovenia.org)

 

Ukrepi za spodbujanje TNI so namenjeni investitorjem v vseh fazah vstopa na slovenski trg, v pred-, med- ter po-investicijskem obdobju.

 

Aktivnosti za spodbujanje investicij so:

 • zagotavljanje kakovostnih informacijskih, svetovalnih in drugih storitev za investitorje,
 • izvajanje tržnokomunikacijskih aktivnosti,
 • organiziranje dogodkov, ki prispevajo h krepitvi prepoznavnosti Republike Slovenije kot lokacije za investicije,
 • projektni pristop k vodenju investicijskih projektov,
 • sodelovanje z že obstoječimi investitorji v Republiki Sloveniji z namenom njihove širitve  (za tuje investitorje se izvaja Program Nadaljnja rast in razvoj podjetij s tujim in mešanim kapitalom, ki ga izvaja Javna agencija SPIRIT Slovenija skupaj z MGRT )
 • analiziranje konkurenčnega položaja Republike Slovenije z vidika investiranja in predlaganje ukrepov za izboljšanje,
 • opredelitev območij, namenjenih strateškim investicijam v prostorskih strateških aktih,
 • spodbujanje izvajanja ukrepov zemljiške politike za namen spodbujanja investicij in
 • opravljanje drugih aktivnosti, ki prispevajo k prepoznavnosti Republike Slovenije kot lokacije za investicije. 

 
 ZAKON O SPODBUJANJU INVESTICIJ
 
Državni zbor Republike Slovenije je 15. 2. 2018 sprejel Zakon o spodbujanju investicij, ki je bil 28. 2. 2018 objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 13/18.  


Gre za krovni zakon s področja spodbujanja investicij, ki izenačuje ukrepe spodbujanja investicij za domače in tuje investitorje. 
Investicijske spodbude, ki jih omogoča zakon, so: 
- subvencije,
- spodbude v obliki kredita, garancije in subvencionirane obrestne mere in
- možnost nakupa nepremičnin v lasti občin po cenah, ki so nižje od tržnih, na podlagi neposredne pogodbe.
 
Poleg oblik investicijskih spodbud zakon določa tudi pogoje, merila in postopek dodeljevanja investicijskih spodbud. Zakon opredeljuje strateško investicijo in določa nov razlastitveni namen za izvedbo strateške investicije. 
 
Nadalje zakon določa splošne aktivnosti spodbujanja investicij in internacionalizacije ter vzpostavlja register podjetij z visoko dodano vrednostjo in register inovativnih zagonskih podjetij za zagotavljanje ažurnega nabora podjetij, ki imajo glede na gospodarski interes države poseben pomen.
 
 

Uredba o načinu ugotavljanja pogojev in meril za dodelitev investicijskih spodbud ter pogojev za strateško investicijo

 

V Uradnem listu RS št. 47/18 je bila 6.7.2018 objavljena Uredba o načinu ugotavljanja pogojev in meril za dodelitev investicijskih spodbud ter pogojev za strateško investicijo, ki jo je sprejela Vlada Republike Slovenije na podlagi Zakona o spodbujanju investicij. Uredba določa način ugotavljanja izpolnjevanja pogojev za dodelitev investicijskih spodbud, način ugotavljanja izpolnjevanja pogojev za strateško investicijo, merila za ocenjevanje vlog za dodelitev investicijskih spodbud ter merila za ugotavljanje izkazane javne koristi za strateško investicijo. Uredba služi tudi kot podlaga samoupravnim lokalnim skupnostim, v kolikor želijo prodati nepremičnino po cenah, ki so nižje od tržnih,... Uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
 


 

LOKACIJE ZA INVESTITORJE

 

Poseben poudarek je na zagotavljanju ustreznih lokacij za investitorje:

 • Lokacije in industrijske cone - 3 D interaktivna baza podatkov: https://www.investslovenia.org/locations/
 • Popis poslovnih con in subjektov inovativnega okolja na območju Slovenije - MGRT je v letu 2018 začel z izvedbo Ciljno raziskovalnega projekta (CRP) za Popis poslovnih con in subjektov inovativnega okolja na območju Slovenije, dostopno na: http://poslovnecone.uirs.si/sl-si/, ki bo omogočil celovit pregled tako nad številom poslovnih con in subjektov inovativnega okolja kot tudi njihovo strukturo, velikost, tipologijo, potencialom in primernost za njihov nadaljnji razvoj. Ob koncu projekta bo pripravljena spletna aplikacija, ki bo omogočala hiter dostop do vseh poslovnih con in subjektov inovativnega okolja v Sloveniji.
 • Degradirana območja - Potencial za investiranje obstaja tudi na določenih degradiranih območjih: Povezava do spletne aplikacije, kjer je na voljo register degradiranih območij, kjer se lahko preverijo podatki o posameznih lokacijah:  http://crp.gis.si/bf_map