Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

TUJE NEPOSREDNE INVESTICIJE

Tuje neposredne investicije (TNI) so pomemben dejavnik gospodarske rasti, saj nacionalni ekonomiji prinašajo številne ugodne učinke (ustvarjanje novih delovnih mest in s tem zmanjšanje brezposelnosti, nova znanja, nove tehnologije, učinkovita alokacija virov, skladnejši regionalni razvoj, dodatni davčni prihodki, vključevanje slovenskih podjetij v dobaviteljske mreže transnacionalnih podjetij,...)

 

 

STANJE TNI V RS 

 

Tuje neposredne investicije v Sloveniji so konec leta 2017 znašale 13,7 mlrd EUR, kar je za 704,3 mio EUR oz. 5,4 % več kot konec leta 2016. Med državami investitoricami so prevladovale članice EU, ki so imele konec leta 2017 skupno 84,3 % vrednosti vseh TNI v Sloveniji.

 

Izvorna država lastnika

Glede na izvorno državo lastnika so za Slovenijo najpomembnejše države investitorice: Avstrija 2.036,8 mio EUR), Nemčija (1.989,5 mio EUR), ZDA (1.812,2 mio EUR), Italija (1.292,9 mio EUR) in Švica (1.090,9 mio EUR). Tako so pomembnejše države po izvoru lastnika kot po prikazu države investitorja poleg Nemčije in ZDA še Japonska, RF in Mehika.

Nemčija ima večji del svojih posrednih naložb v Sloveniji preko avstrijskih hčerinskih družb (880 mio EUR), podobno velja tudi za Mehiko. Vlagatelji RF prav tako vstopajo v Slovenijo posredno preko podružnic v Avstriji in na Nizozemskem. Vlagatelji iz ZDA imajo večji del svojih posrednih naložb v Sloveniji preko povezanih podjetij v Luksemburgu (1.194,3 mio EUR), na Švedskem, na Nizozemskem, v Nemčiji in v Švici.

 

Po dejavnostih

Struktura TNI po dejavnostih konec leta 2017 kaže na največjo koncentracijo TNI v treh skupinah dejavnosti, in sicer v predelovalnih dejavnostih (32,9 %), finančnih in zavarovalniških dejavnostih (22,3 %) ter v dejavnostih trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil (17,6 %).

Največje absolutno povečanje TNI v letu 2017 beležijo predelovalne dejavnosti (za 274,4 mio EUR oz. za 6,5 %).

 

Stanje vhodnih TNI v % BDP

V letu 2017 so vhodne TNI v Sloveniji predstavljale 31,6 % BDP, kar je za 25 odstotnih točk manj od agregata EU.

 

Pomen podjetij s TNI

Podjetja s TNI so konec leta 2017 predstavljala 1,5 % celotne populacije slovenskih podjetij. Kljub majhnemu deležu podjetij s TNI imajo le-ta zelo pomembno vlogo v slovenskem podjetniškem sektorju (najbolj so izstopala pri blagovni menjavi s tujino, kjer je bilo doseženega 40,3 % izvoza in 44,2 % uvoza slovenskega podjetniškega sektorja).

Donosnost kapitala je bila v podjetjih s TNI leta 2017 8,1 %, pri vseh podjetjih pa 8,0 %.

 

Po zadnjih razpoložljivih podatkih Banke Slovenije (začasni podatki, Q4) so znašale TNI v letu 2018 14, 6 mlrd EUR.

 

STANJE IZHODNIH SLOVENSKIH INVESTICIJ

 

Neposredne investicije Slovenije v tujini so konec leta 2017 znašale 5.909,2 mio EUR, kar je za 2,9 % oz. 168,1 mio EUR več kot konec leta 2016.

 

Po državah

Med prvimi petimi največjimi državami gostiteljicami slovenskih neposrednih investicij so bile konec leta 2017 štiri države z ozemlja bivše Jugoslavije s 60,8-odstotnim deležem v celotnih slovenskih investicijah v tujini ter RF (prvih pet držav zajema 67,4-odstotni delež slovesnih investicij v tujini).

 

 

Več informacij glede tujih neposrednih investicij  je na voljo na spletni strani Banke Slovenije, ki spremlja prilive in stanje glede tujih neposrednih investicij (https://www.bsi.si/publikacije/statisticna-porocila/neposredne-nalozbe).