Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NALOGE NKT

  • aktivna promocija Smernic;
  • seznanjanje podjetij in širše javnosti z vsebino Smernic;
  • vodenje mediacijskih postopkov na podlagi prejetih pobud o kršitvah Smernic; pri tem mu strokovno pomaga Medresorska delovna skupina (MDS), v katero so vključeni predstavniki vlade, civilne družbe in strokovnjaki posameznih obravnavanih področij;
  • spremljanje dela domačih večnacionalnih družb in tujih večnacionalnih družb v Sloveniji, svetovanje domačim družbam pri uveljavljanju Smernic ter sodelovanje z drugimi organi in organizacijami v Sloveniji na področju izvajanja Smernic v praksi; skrbi tudi za enakopravno obravnavo družb v domači in tuji lasti;
  • sodeluje z lokalnimi skupnostmi in nevladnimi organizacijami, s sindikati, združenji delodajalcev, potrošniškimi organizacijami in okoljevarstvenimi organizacijami itd;
  • v okviru svojih pristojnosti sodeluje z nosilnimi institucijami pri promociji načel družbene odgovornosti;
  • pri svojem delu se povezuje z NKT-ji v drugih državah zaradi izmenjave informacij in morebitnega sodelovanja v postopkih;
  • predstavniki NKT se udeležujejo rednih konzultacij OECD z namenom izmenjave izkušenj ter o svojem delu redno poročajo Odboru za investicije OECD kot nosilnemu odboru OECD za NKT v obliki letnega poročila.